För föräldrar2.png

FÖR FÖRÄLDRAR

WeYouMe har brutit ned sina utbildningar i workshops anpassade för föräldrar/anhöriga.

Här hittar du lätttillgänglig kunskap i funktionell motorik, hållbar hälsa och strukturerad assistans.

 

Vill du komplettera den kunskap du får genom workshopen kan du nedan boka konsultation med fysioterapeut eller coach via länk eller IRL. 

MoveMe - Funktionell motorik (workshop)

- enkla tips för att locka fram rörelse i vardagen

Workshopen på 3 timmar är för dig som förälder/anhörig och personlig assistent som vill förstå grunderna i hur man stöttar små barns motorik. Efter avslutad workshop kommer du att ha en övergripande bild av ett barns utveckling från ryggliggande upp till gående samt hur du kan påverka barnet, uppgifter och omgivande miljö för att nå individens fulla potential.

Workshopen ger dig verktyg att:
- Bli medveten om steg i barnets grovmotoriska utveckling
- Förstå grundläggande begrepp som påverkar ett barns utveckling
- Förstå hur man effektivt stöttar barnets utveckling genom att sikta mot nästa steg
- Göra en realistisk plan på hur barnets lekträning ska kunna bli en naturlig del av vardagen

Upplägg: Samla ihop vänner med gemensamt intresse och boka på en dag och tid som passar er!
Plats: Enligt överenskommelse eller digitalt.
Kostnad: 3800:- ex moms (Grupper upp till 5 deltagare, därefter tillkommer 600:- per person)

 

HearMe - Ordlös kommunikation (workshop)

- att vara stöd och röst för ickeverbala brukare

Workshopen är på 3 timmar och innehållet är riktat till dig som förälder/anhörig och personlig assistent som vill förstå grunderna i hur man uppmärksammar, besvarar och förstärker kommunikation hos små barn och personer med funktionsnedsättning. Efter avslutad workshop kommer du att ha en övergripande bild av språklig utveckling samt hur du kan påverka individen, uppgifter och omgivande miljö för att nå individens fulla potential.

Workshopen börjar med ett teoriblock och avslutas med praktiskt arbete kring situationer ni som deltagare upplever utmanande kring ert barn/brukare.

 

Workshopen ger dig verktyg att:
- Förstå grundläggande begrepp som påverkar ett barns kommunikation
- Göra en realistisk plan på hur barnets lekträning ska kunna bli en naturlig del av vardagen
- Omedelbart efter kurs kunna åka hem och stötta ditt barn/brukare i sin kommunikativa utveckling

 

Upplägg: Samla ihop vänner med gemensamt intresse och boka på en dag och tid som passar er!

Plats: Enligt överenskommelse eller digitalt.

Kostnad: 3800:- ex moms (Grupper upp till 5 deltagare, därefter tillkommer 600:- per person)

 

FeelMe - Smärta och Stress (workshop)
- kunskap att skapa trygghet i en tuff vardag

Barn med funktionsvariation upplever ofta smärta och utsätts för situationer i vardagen som de själva inte styr över. Smärtproblem hos barn med funktionsvariation förbises eller feltolkas ofta, vilket lämnar dem ensamma i upplevelsen.

 

Workshopen löper över 3 timmar och innehållet är riktat till dig som förälder/anhörig och personlig assistent som vill förstå grunderna i hur smärta och stress påverkar allmäntillstånd och förmåga till inlärning. Efter avslutad workshop kommer du att ha en övergripande bild av hur smärta och stress fungerar och hur du kan tolka tecken på smärta.

 

Workshopen börjar med ett teoriblock och avslutas med praktiskt arbete kring situationer ni som deltagare upplever utmanande kring ert barn/brukare.

 

Workshopen ger dig verktyg att:

- Tolka ditt barns/brukares signaler på smärta och stress

- Bli medveten om faktorer som påverkar smärta och stress
- Förstå grundläggande begrepp inom området smärta och stress

- Förstå hur man effektivt stöttar individ med smärta och eller stress

- Göra en realistisk plan på hur barnets vardag bäst bör läggas upp utifrån dess förutsättningar

- Omedelbart efter kurs kunna åka hem och bekräfta ditt barn/brukares upplevelse och stötta den i situationen och allmän utveckling

Upplägg: Samla ihop vänner med gemensamt intresse och boka på en dag och tid som passar er!

Plats: Enligt överenskommelse eller digitalt.

Kostnad: 3800:- ex moms (Grupper upp till 5 deltagare, därefter tillkommer 600:- per person)

Utbildningsupplägget är framtaget och bedrivs i samarbete med Aktiv Motorik Sundsvall.

 

GuideMe - Hållbar hälsa (workshop)

Workshopen på 3 timmar är för föräldern som befinner sig mitt i småbarnsårens belastning. Efter avslutad workshop kommer du att vara mer medveten om de delar som bygger din tillvaro, kunna skapa ett prioriteringstänk samt forma din egen plan till ett bättre mående.

 

Workshopen ger dig:

- Övergripande insikt om vardagspusslets beståndsdelar

- Förmåga att föra resonemang kring prioritering av moment i livet

- Insikt om faktorer i tillvaron som påverkar det psykiska måendet positivt och negativt

- Förmåga att föra ett resonemang kring på vilket sätt dessa faktorer kan justeras för att nå bättre psykiskt mående

 

Upplägg: Samla ihop vänner med gemensamt intresse och boka på en dag och tid som passar er!

Plats: Enligt överenskommelse eller digitalt.

Kostnad: 3800:- ex moms (Grupper upp till 5 deltagare, därefter tillkommer 600:- per person)

Utbildningsupplägget är framtaget och bedrivs i samarbete med Britta Lundkvist - Addendum.

 

SupportMe - hur hjälpmedel bäst användas i vardagsträning (workshop)

Workshopen löper över 3 timmar och är riktad till dig som förälder/anhörig och personlig assistent som vill veta mer om olika hjälpmedels användningsmöjligheter. Efter avslutad workshop kommer du att ha en övergripande bild om de olika syften ett och samma hjälpmedel kan användas till, inställningar som ger ett optimalt användande samt tips på uppgifter en användare kan göra för att vara aktiv i ett annars passivt hjälpmedel.

 

Utbildningen börjar med ett teoriblock och avslutas med praktiskt arbete med hjälpmedel i fokus.

 

Workshopen ger dig verktyg att:

- Bli medveten om hjälpmedlets syfte/användningsområde
- Förstå vilken del av kroppen som stöttas i hjälpmedlet och vad som kan jobba aktivt

- Bli medveten om de situationer hjälpmedlet skapar för att väva in träning i vardagen

- Omedelbart efter kurs kunna åka hem och stötta ditt barn/brukare i sin motoriska utveckling

 

Upplägg: Samla ihop vänner med gemensamt intresse och boka på en dag och tid som passar er!

Plats: Enligt överenskommelse eller digitalt.

Kostnad: 3800:- ex moms (Grupper upp till 5 deltagare, därefter tillkommer 600:- per person)

 

InformMe – en vägledande hand i funkislivet (workshop)

När det konstateras att ett barn inte utvecklas enligt normen eller om olyckan varit framme vänds hela världen upp och ned. Mitt i sorgen ställs man som anhörig inför kravet att ta till sig en ny livssituation med stort ansvar att styra tillvarons förutsättningar.
 

Denna workshop löper över 3 timmar och är riktad till dig som förälder/anhörig och personlig assistent som söker kunskap och vägledning i hur du ska forma den nya tillvaron kring barnet/brukaren. Efter avslutad workshop kommer ni ha en ökad förståelse för påverkande faktorer så som spasticitet, hjärntrötthet, kommunikationsstöd, beteendestöd, etc. Upplägget skräddarsys i ett individuellt samtal inför workshopen och vår erfarenhet täcker en stor variation av diagnoser -både medfödda och förvärvade- samt barn i väntan på diagnos.

 

Utbildningen börjar med ett teoriblock och avslutas med praktiskt arbete kring situationer kring ert barn/brukare.

 

Kursen ger dig verktyg att:

- Bättre förstår den situation ni befinner er i

- Vara medveten om grunder i motorisk utveckling

- Vara medveten i bemötande

- Planera vardagen utifrån barnets/brukarens behov

- Omedelbart efter kurs kunna åka hem och stötta ditt barn/brukare i sin utveckling

 

 

Upplägg: Samla ihop vänner med gemensamt intresse och boka på en dag och tid som passar er!

Plats: Enligt överenskommelse eller digitalt.

Kostnad: 3800:- ex moms (Grupper upp till 5 deltagare, därefter tillkommer 600:- per person)

 

SITUATIONSMODELLEN 

- hur man väver in brukarens träning i vardagen (workshop)

Att få till rutiner och kontinuitet kring funkisbarnets utvecklande träning är en utmaning och ställer stora krav på omgivningen.
Under denna workshop på 3 timmar går vi igenom hur individens lekträning och läromoment strategiskt kopplas till olika situationer i vardagen och hur dessa effektivt följs upp inom begränsade målsättningsperioder.


Med tydlig grundstruktur skapar situationsmodellen förutsättningar för att ansvaret för träningen fördelas över samtliga personer i barnets omgivning och blir gjord med minsta möjliga ansträngning i vardagen.

Workshopen börjar med ett teoriblock och avslutas med praktiskt arbete kring situationer ni som deltagare upplever utmanande kring ert barn/brukare.

Workshopen ger dig:
- Strategier att koppla lärande och utveckling till praktiskt genomförande
- Insikten att koppla träning till faktiska situationer i barnets vardag
- Struktur att bryta ned träningen i avgränsade målperioder
- Kunskapen att göra en realistisk plan på hur barnets lekträning ska kunna bli en naturlig del av vardagen
- Omedelbart efter kurs kunna åka hem och stötta ditt barn/brukare i sin motoriska utveckling

Upplägg: Samla ihop vänner med gemensamt intresse och boka på en dag och tid som passar er!

Plats: Enligt överenskommelse eller digitalt.

Kostnad: 3800:- ex moms (Grupper upp till 5 deltagare, därefter tillkommer 600:- per person)

 

BARNFYSIOTERAPEUTEN – Analys Funktionell Motorik

Det är inte lätt att hitta rätt i det hav av råd och riktlinjer som finns kring barn idag. Är du förälder till barn med funktionsvariation är utmaningen att hitta stöd ännu större. 

 

Analys Funktionell Motorik är en kombinerad struktur från min tid inom idrottsmedicin och kunskap om motorisk utveckling. Modellen är utformad för barn med såväl neurotypisk utveckling och funktionsvariation och med den som grund tydliggörs:

Vart i utvecklingen ditt barn befinner sig.
Vad i rörelsesystemet som behöver stöttning.
Hur man stöttar funktionen på ett för barnet lustfyllt sätt.
Utifrån en tydlig bas hjälper vi sedan barnet mot Nästa Steg i utvecklingen.

 

I konsultationen på 60 minuter ingår:
- Definition av motorisk funktion
- Definition av fokusområde
- Tydliga lekmoment/åtgärder
- Åtgärdsplan
- Funktionshöjande manuell guidning 

 

Pris: 980 kr (momsfritt, då fysioterapi ej är momsbelagt)
Plats: Slåttervägen 13. 17837 Ekerö
Eller efter överenskommelse

 

BARNFYSIOTERAPEUTEN – Analys Funktionell Motorik ONLINE

Det är inte lätt att hitta rätt i det hav av råd och riktlinjer som finns kring barn idag. Är du förälder till barn med funktionsvariation är utmaningen att hitta stöd ännu större. 

 

Analys Funktionell Motorik är en kombinerad struktur från min tid inom idrottsmedicin och kunskap om motorisk utveckling. Modellen är utformad för barn med såväl neurotypisk utveckling och funktionsvariation och med den som grund tydliggörs:

Vart i utvecklingen ditt barn befinner sig.
Vad i rörelsesystemet som behöver stöttning.
Hur man stöttar funktionen på ett för barnet lustfyllt sätt.
Utifrån en tydlig bas hjälper vi sedan barnet mot Nästa Steg i utvecklingen.

 

Konsultationen sker via Teams. I samband med bokning får du tydliga instruktioner om hur du smidigt kopplar upp för ett digitalt samtal.

 

I konsultationen på 60 minuter ingår:
- Definition av motorisk funktion
- Definition av fokusområde
- Tydliga lekmoment/åtgärder
- Åtgärdsplan

 

Pris: 680 kr (momsfritt, då fysioterapi ej är momsbelagt)

BARNFYSIOTERAPEUTEN – Babystöd/tips för föräldrar

Det är inte lätt att hitta rätt i det hav av råd och riktlinjer som finns kring barn idag. Är du förälder till barn med funktionsvariation är utmaningen att hitta stöd ännu större. 

 

Babystöd/tips för föräldrar ger dig som förälder möjlighet att ställa frågor om allt från ditt barns utveckling, produkter för barn eller kring äldre barn med akut skada.

 

I konsultationen på 40 minuter ingår:
- Generell information om stöttning av utveckling
- Tips kring bärande, produkter, stimulerande aktivitet
- Information, bedömning av och råd vid skallasymmetri/akut skada
- Funktionshöjande manuell guidning 

 

Pris: 660 kr (momsfritt, då fysioterapi ej är momsbelagt)
Plats: Slåttervägen 13. 17837 Ekerö
Eller efter överenskommelse

BARNFYSIOTERAPEUTEN – Babystöd/tips för föräldrar ONLINE

Det är inte lätt att hitta rätt i det hav av råd och riktlinjer som finns kring barn idag. Är du förälder till barn med funktionsvariation är utmaningen att hitta stöd ännu större. 

 

Babystöd/tips för föräldrar ger dig som förälder möjlighet att ställa frågor om allt från ditt barns utveckling, produkter för barn eller kring äldre barn med akut skada.

Konsultationen sker via Teams. I samband med bokning får du tydliga instruktioner om hur du smidigt kopplar upp för ett digitalt samtal.

 

I konsultationen på 40 minuter ingår:
- Generell information om stöttning av utveckling
- Tips kring bärande, produkter, stimulerande aktivitet
- Information, bedömning av och råd vid skallasymmetri/akut skada

 

Pris: 480 kr (momsfritt, då fysioterapi ej är momsbelagt)

MeetMe - Träningsdagar

MeetMe är en familjeträff bestående av två dagar (5 timmar/dag) tillsammans med Leg. fysioterapeuter Hanna Bengtson och Malin Larsson.

 

Syftet med MeetMe är att vi skapar en gemensam bild av barnet och just ert nätverks behov. Vi kommer analysera motorik, svagheter och styrkor för att komma fram till vad barnet behöver för pusselbitar för att ta sig vidare mot sitt motoriska mål. Ni kommer få med er tydliga uppgifter som stimulerar till nästa steg i utvecklingen samt strategier hur ni kan få det att fungera med träningen i vardagen. Vi kommer också lägga fokus på att hjälpa er att prioritera kring ert barns insatser.

 

En del i upplägget är att vi ska kunna iaktta barnen utan att de vet om det. Det är för att barn visar upp olika färdigheter och beteenden beroende på situation och vi vill skapa oss en så stor helhetsbild kring barnen som möjligt. Vi kommer därför göra en del moment i grupp samt stunder då barnen inte är i fokus medan vi förmedlar information och ger tid för diskussion i föräldragruppen. Vi försöker att anpassa oss utifrån barnens behov varför vi inför varje träff formar upplägget utifrån de barn som deltar.

 

Betalning och pris:
8700 kr, träff i Sundsvall eller Stockholm

9700 kr, träff i annan stad än Sundsvall eller Stockholm (för att täcka rese- boende och matkostnader)

Betalning sker genom faktura via e-post efter avslutad familjeträff.

(Observera att MeetMe kan tas som handledning om barnet är kopplat till assistansbolag.)