top of page

Förstå din stresskänsla som funkisförälder

Att stressnivån kan kännas hög när man är förälder till barn med funktionsnedsättning är vanligt och mänskligt. Det är många faktorer som skapar stress i den situationen. Som vi vet är långvarig stress farligt för människan och leder till utmattning. Vad kan vi göra för att underlätta för oss då?


Ja det finns, tack och lov, många saker vi kan göra, en sak är att vi förstår varför vi känner stress. För att förtydliga det kan Kavasell & Theorells krav-kontroll- och stödmodell användas. Modellen beskriver vad som påverkar känslan av stress. De krav som finns i förhållande till den kontroll över situationen man upplever samt det sociala stöd man kan få.


Krav - de psykologiska kraven kan vara tankar, komplexitet, mängd och känslor.

Kontroll - den kompetens och erfarenhet man har och hur stor möjlighet man har att fatta beslut.

Socialt stöd - de människor som finns runt dig som du upplever stöd från.


Hela livssituationen när man får ett barn med speciella utmaningar är en omställning där de tidigare kunskaperna och erfarenheterna inte räcker till. Kraven är höga både vad gäller tankar, komplexitet, mängd och känslor. Känslan av otillräcklighet brukar vara stor.

Upplevelsen av att man håller på att tappa kontrollen eller att man inte har kontroll är hög.

Socialt stöd brukar vara en svår nöt att knäcka då vi ofta har svårt för att be om hjälp. Många upplever en oförståelse från omgivningen och det kan leda till att man minskar sina sociala kontakter. I dessa pandemitider blir det också färre kontakter.


Utifrån ovan teori vad kan vi då göra för att minska stressen?

  1. Sänka kraven, sätta en realistisk förväntan på dig själv och familjen. Sortera vad som är måsten, prioritera, vad du kan/kan inte påverka.

  2. Bygg upp din kompetens bit för bit, du kan inte kunna allt direkt. Ta hjälp av varandra, dela upp uppgifter och ansvar. Perfekt finns inte,

  3. Ta in fler personer runt barnet som kan stödja och lita på att andra är kompetenta. Din viktigaste roll är att vara mamma/pappa/bonusförälder, den rollen kan bara du ha.Comentarios


Inlägg: Blog2 Post
bottom of page