top of page

Hur viktig är diagnosen? - (För fysioterapeuten)

Hur viktig är diagnosen?


Önskan om en diagnos är ofta stor hos föräldrar till ett barn med försenad utveckling, oavsett område. En önskan att förstå varför och kanske få större chans att få ledtrådar om vad framtiden har att utvisa. En diagnos kan också vara avgörande för insättning av medicinsk behandling. Hur viktig är då diagnosen för insatser från en fysioterapeut- inte alls viktig faktiskt! (Det finns givetvis vissa undantag).


Generellt kan vi säga att diagnosen inte har någon betydelse för oss i vårt arbete med barn. När vi jobbar med barn letar vi efter moment som kan utföras i vardagen i lek, vi letar efter moment som stöttar utvecklingen framåt och dessa moment är ytterst sällan något som sker till utmattning varken cirkulatoriskt (andning hjärta) eller muskulöst (tänk vissa muskelsjukdomar).


Oavsett diagnos så eftersträvar vi neuronal adaption - vad är då det? Förenklat sätt kan det förklaras med att från hjärnan till en muskel går det en väg. När muskeln ska aktiveras aktivera vägen. Om muskeln aktiveras många gånger bildas fler vägar och efter hand har muskeln fått ett nät av vägar som gör att aktiveringen är lättare, sker snabbare och kanske kommer spontant. Vi är inte ute efter att bygga EN MOTORVÄG utan istället flera små vägar, desto fler vägar desto mindre trafik på vägarna och desto snabbare går signalerna fram. Vi har alltså fokus på hjärnans förmåga att skicka och ta emot information till och från muskler. Så oavsett om barnet har påverkan på hjärnan i musklerna eller har svårt att uppfatta sin egen kropp så är det samma bitar som vi jobbar med.Övningarna formas sedan efter barnet och familjen, kanske förskola/skola och miljön som barnet befinner sig i OCH utifrån vad barnet TYCKER OM att göra. Vi försöker hjälpa föräldrar att kunna väva in moment i vardagen så inte träningsmattan ska fram varje dag och om den inte kommer fram kan inga övningar bli gjorda. För det är faktiskt så att för hjärnan och den neuronala adaptionen så är det viktigare med repetition och ofta utförda moment än tunga mer sällan.


En diagnos kan ge oss fysioterapeuter förklaringar och förståelse över beteenden och andra saker som barnet uppvisar, men det är aldrig diagnosen som leder oss till övningarna. Det är barnet, nätverket och miljön som leder oss till övningarna.
Att vänta på diagnos ska inte innebära att inte kunna sätta igång med motorisk guidning. Motorisk guidning kan starta när som helst!


Om ni har frågor eller funderingar, skriv till oss antingen via info@weyoume.se eller via instagram barnfysioterapeuten_weyoumeCommenti


Inlägg: Blog2 Post
bottom of page