top of page

Stressutlöst smärta

Stressutlöst smärta


Det här är något som kommer vara frekvent återkommande hos WeYouMe, informationen om hur kropp och själ hänger ihop. Hur vårt mående påverkar våra kroppar och hur våra kroppar påverkar vårt mående. Som vi skrivit tidigare (inlägg om smärta och stress) så har upplevelse av smärta, stress, oro och ångest starka samband. Precis som att vi kan bli stressade av en smärtupplevelse så kan vi även uppleva smärta av stress.Det finns två mycket intressanta studier gjorda av G. Alfven mfl. De har studerat barn och ungdomar med långvarig stressutlöst smärta. De finner i sin studie att barnen och ungdomarna utvecklar ett karakteristiskt mönster av Tender Points (triggerpunkter på svenska, enkelt förklarat som punkter i musklerna som gör ont, förkortas TP) i muskler på platser för bland annat huvudvärk, skuldersmärtor och buksmärtor nära naveln. Dessa kallas för Stress Tender Points (1). Han har studerat huruvida dessa stress TP är kopplade till Startle-reflexen pga att dessa stress TP sitter i muskler som ingår i Startle-reflexen.Startle-reflexen är en en neuromuskulär försvarsreaktion som utlöses från hjärnstammen och syftar till att vi ska ”gå i försvar” (2). Startle-reflexen startar med en blinkreflex och följs på mindre än en tiondels sekund av framåtböjning av huvudet och en nedstigande böjningsreaktion av kroppen framåt och samtidigt en bakåttippning av bäckenet (3).


I studien kom de fram till att barnen i ”smärtgruppen” hade högre muskelspänningen i alla de muskler som aktiveras vid startle-reflexen, startle-reflexen utlöstes lättare och tidigare, var dessutom kraftigare och varade längre tid. Graden av muskelaktivitet efter ljudstimuli var i smärtgruppen högre än i kontrollgruppen (för alla sex muskler och de åtta upprepade startle-responserna sammantagna). G Alvén menar att det är för första gången man i en studie har kunnat påvisa en ökad muskelaktivitet i vila och en förstärkning av Starle-refelxen hos barn med återkommande psykosomatisk smärta i muskler som är involverade i stressmönster (3).

I hans andra studie dras slutsatsen att barn och ungdomar med funktionsnedsättande ”Chronic pain” mår bättre av metoder som aktiverar kroppens nedreglerande stressystem. Det hjälper nervsystemet till en hälsosammare funktion (mer om oxytocin kommer i ett separat inlägg) (4).Ovan nämnda studier stärker det vi ser i vårt dagliga arbete. Att den psykologiska och den neurofysiologiska processen flätas samman och interagerar vid långvarig smärta hos barn (4). Vi måste därför ta hänsyn till både kropp och själ. En person består inte bara av en kropp eller en själ, utan de sammanflätas i en vacker symbios och skapar en helhet.  1. Alfvén G. Recurrent pain, stress, tender points and fibromyalgia in childhood: an exploratory descriptive clinical study. Acta Peadiactrica nurturing the child. 2012 Mar;101(3):283-912011

  2. Anthony, B. J. In the blink of an eye implications of reflex modification for information processing In Ackles, P. K., Jennings, J. R., Coles, M. G. H. (Eds), Advances in psychophysiology

  3. G Alfvén, S Grillner, E Andersson. Children with chronic stress-induced recurrent muscle pain have enhanced startle reaction. European Journal of Pain. 2017 Mars. DOI:10.1002/ejp.1057

  4. McInnis M P, Braund A T, Chua K Z et al. Stress-system activation in children with chronic pain: A focus for clinical intervention. Clinical Child Psychology and Psychiatry. 2020. Vol. 25(1) 78–97. tpDOI:10.177/1359104519864994

Comments


Inlägg: Blog2 Post
bottom of page