top of page

Varför sitter mitt barn inte med rak rygg?

Varför kan mitt barn inte sitta med rak rygg?

Många föräldrar uppmärksammar att deras barn inte kan sitta med rak rygg, hur mycket de än försöker så förblir barnet sittande med C-formad rygg.
För att utveckla motoriska färdigheter krävs en rad olika komponenter som sätts samman och bildar en helhet. När en motorisk färdighet inte förvärvas eller utvecklas hela vägen ut kan det bero på en rad olika orsaker.


Vi har valt att skriva om de saker vi ofta får frågor kring, vi har tidigare skrivit om ”kommer mitt barn lära sig att gå?” och vi har beskrivit några av de faktorer som krävs för att lära sig att gå och idag är det alltså dags för frågan ”varför kan mitt barn inte sitta med rak rygg?”. Jag kommer på ett enkelt sätt gå in på några av de anledningar som kan ligga till grund att denna motoriska färdighet försvåras eller inte uppnås.


Sinnen

Låt oss börja med det faktum att hela kroppen hänger ihop. Många delar behöver koordineras och samspela för att vi ska veta var vi befinner oss i rummet och hur vår kropp är belägen. Det handlar om sinnesintryck (bla vestibularis, syn, känsel), kognition (att sätta samman komplexa rörelser till en viljemässig position) och proprioception (information om hur våra muskler och leder är belägna).


För att krångla till det lite ytterligare så är nackkontrollen mycket viktig för vår posturala förmåga, testa själva att sitta med gamnacke eller med nacken kraftigt bakåtlutad, vad händer med er hållning? Visst påverkas den.


Med det sagt. För att ha en god hållning krävs det en viss typ av rumsuppfattning och kroppsuppfattning, samt ledmässiga och muskulära förutsättningar.Ledbegränsning

Att ha en god hållning kräver viss rörlighet kring bäcken, höftleder och bröstrygg. Ofta är barns stelhet mer kopplad till muskelreglering än ledstelhet. Om begränsat rörelseuttag däremot är orsaken till barnets krumma hållning i sittande, som vid scolios eller höftledsbesvär, behöver detta bedömas av ortoped eller kunnig fysioterapeut för rådgivning och eventuell behandling.


Muskelreglering

Vid muskelsvaghet eller hypotoni - låg grundspänning i kroppen, påverkas vår posturala muskulatur, musklerna som ansvarar för vår hållning. Det krävs att vår posturala muskulatur kan aktiveras och förbli aktiverad den tid som krävs. Om muskler är för svaga eller för utröttbara är det mycket svårt att förbli upprätt utan stöd mer än en kortare stund. Svaga muskler kan bero på olika saker och därmed behöver de bemötas på olika sätt. Men oavsett förmåga att bygga starka muskler kan vi öka kontrollen i de muskler vi har och på så vis lättare hitta aktivering.

Vid hypertoni, eller hög grundspänning i kroppen blir musklerna strama och spastiska.

Vilka muskler påverkar om de är för korta/strama/spastiska? Främst är det baksida lår, hamstring. Lårets muskel fäster nämligen i bäckenet och när hamstringsmuskeln är kort drar den bäckenet i en bakåttippning . För att kunna sitta med en rak rygg behöver vi kunna ha bäckenet i neutralläge. Om vi försöker tvinga in barnet i neutralläge trots kort hamstrings så får de ont, de väljer att krumma ryggen mer eller att böja på benen för att minska spänningen i den strama muskeln. Det innebär att för ett barn med kort hamstringsmuskel är det lättare att sitta med rak rygg i knäsittande eller i skräddarsittande på kil.

Sammanfattning

Det krävs minst muskulär kraft att sitta med en god uppsträckt hållning, vi blir också som starkast när vi får hjälp av kotpelaren, MEN, det är inte så lätt som man kan tro; det krävs rumsuppfattning, kroppsuppfattning, kraft, kontroll, stabilitet och rörlighet för att kunna automatisera positionen.


Det finns en hel del tips och trix som man kan ta till för att träna postural kontroll, för att öka aktiveringen, öka uthålligheten och öka kroppskännedomen. Det finns också hjälpmedel som hjälper till att träna detta. Det är då mycket viktigt vilka vinklar som barnet positioneras i, ifall det hjälper eller stjälper deras posturala kontroll. Till exempel hjälper en bakåttippad sits sällan den posturala uppsträckningen.För att ge rätt tips för just ditt barn behöver vi se ditt barn i rörelse, analysera styrkor, svagheter, kompensationer och förutsättningar. Allt detta ger oss förutsättningen att ge ditt barn rätt pusselbitar utifrån dess förutsättningar. Som alltid, vi väljer att bygga från grunden, inte att enbart kompensera för svagheten.


Comentários


Inlägg: Blog2 Post
bottom of page