top of page

Vi behöver olika verktyg!

Mollii, Exopuls


En dräkt med insydda elektroder som via elektrostimulering påverkar kroppen på många olika sätt. En dräkt om är omdiskuterad bland fysioterapeuter där en del tycker om den och andra inte vill kännas vid den.
Den lyftes i media som ”mirakeldräkten” för drygt 10-år sedan och kanske det är en anledning till att många tar avstånd? Den precis som INGENTING skapar mirakel. Mirakel är ju just mirakel och inte en dräkt, medicin eller operation.


Mollii KAN förändra förutsättningarna för vissa barn gällande funktion och smärtfrihet. Inte alla. Men bara det att vissa uppnår SMÄRTFRIHET så tycker jag att det är något vi i vårt arbete behöver överväga som ett möjligt hjälpmedel. Att det kan skapa självständighet gör också att det är något som vi bör överväga som hjälpmedel. Att det dessutom kan skapa förutsättningar till att aktivera muskler som annars inte har möjlighet och på så vis skapa bättre muskulär balans gör också att det är väl värt att överväga som hjälpmedel.


Idag har Alma 5 år provat Mollii i 60 minuter (film finns som inlägg på instagram barnfysioterapeuten_weyoume). Det var väldigt tydligt på henne att hon kommer ner betydligt lägre på foten när hon går, hennes felvridning i foten minskar och hon får lättare att föra benet i en ”rak” svängning istället för att föra benet utåt i cirkel när hon går. Den här skillnaden för en dag är inte så avgörande, men för flera dagar, för belastning och för framtida smärta.


Mollii bör vara något som vi alla har i vår verktygslåda och använder efter att vi bedömt om vi tror att det kan vara ett alternativ för just det barn vi har framför oss. För alla barn förtjänar att få chansen till smärtfrihet och ökad funktion, eftersom att alla är individer och svarar olika på olika insatser behöver vi många verktyg. Mollii är helt klart ett av våra!


Om ni önskar evidens via studier så skriv till oss så kan vi delge er. Annars har vi stor berövad erfarenhet i området. Kontakta oss om ni har frågor eller funderingar eller vill bolla tankar!


Inlägget är INTE sponsrat.

Comments


Inlägg: Blog2 Post
bottom of page