top of page

Workshop- Hur går det till?

Kärnan i WeYouMe’s upplägg är att få krånglig teoretisk kunskap till något som lätt används i praktiken. Fina ord, men hur ser vårt arbete ut för att leva upp till dem?


I vårt upplägg erbjuder vi Workshops för familjer och för arbetsgrupper inom personlig assistans och mindre verksamheter. Målet med Workshopen är att landa i ett riktat stöd för en eller ett fåtal individer deltagarna är engagerade i. Kunskap är makt, heter det, och vår erfarenhet är att ett nätverk som besitter förståelse för syftet med individens stöd har makten i sina händer att på riktigt påverka personens vardag. En god förståelse ger dessutom mer motivation inom gruppen och gör att mindre tid behöver läggas löpande på instruktioner och förtydliganden.


När din arbetsgrupp eller familj bokat en workshop med oss inleder vi samarbetet med ett kartläggande telefonsamtal där vi ringar in hur upplägget behöver anpassas för att spegla de utmaningar ni möter i er vardag. Ni har dessutom möjlighet att styra om workshopen önskas hållas digitalt, i lokal vi tillhandahåller, i ert hem eller på er arbetsplats.Workshopen baseras på ett teoriblock beskrivande grundläggande begrepp som ger bättre förståelse för VARFÖR en person behöver ett viss stöd, inte bara ATT eller HUR det ska utföras. Vi strävar efter att jobba med beskrivande bildsystem och tydliggörande strukturer för att snabbt leda tanke till handling och praktisk förståelse. Varje workshop avslutas med en praktikdel med syfte att forma ett individbaserat upplägg baserat på den teori gruppen tagit del av.

Efter avslutad workshop får ni en sammanfattning av de insikter och upplägg gruppen tagit fram och förslag på hur miljön kring aktuell individ kan anpassas för ett riktat stöd. Vi finns därefter tillgängliga per mail och telefon veckan som följer för att stötta gruppen att komma igång med nya rutiner, miljöanpassningar och upplägg.Att få krånglig teoretisk kunskap till något som lätt används i praktiken. Det är ingen lätt uppgift! Det handlar om att se till varje enskilt sammanhang, anpassa upplägget efter just den grupp som lyssnar och finnas med i processen under den tid som nya rutiner skapas. Vi tar oss an den uppgiften med stor nyfikenhet, respekt och struktur. Vi ser varje workshop som ett samarbete med gruppen vi står inför och lyhörda för den feedback vi får till oss under arbetet. Att få ta del av en annan människas livsresa är ett hedersamt uppdrag och en stor drivkraft till att leva upp till de fina ord WeYouMe står för. En workshop med oss bör ses som en språngbräda till bättre förståelse för syfte och funktion och även om vi inte kan lösa hela livspusslet i en handvändning ger den en god start till mer medvetet stöd för individen i centrum.


Comments


Inlägg: Blog2 Post
bottom of page