top of page
Den här tjänsten är inte tillgänglig, kontakta oss för mer information.

Halvdags utbildning

För arbetsgivaren som prioriterar kompetenshöjning för sina anställda.

  • 10 500 svenska kronor

Beskrivning av tjänsten

Våra utbildningar syftar till att öka kunskap, trygghet och förståelse för sin roll som personlig assistent. Priset gäller för grupper upp till 12 deltagare, därefter tillkommer 600:- per person. Förslag på utbud: AssistMe: Förflyttningsteknik, bålblocksmodellen, för dig som utsätts för tunga och obekväma lyft i samspel med sitt barn/brukare. Efter avslutad kurs kommer du att ha en god förståelse för grunderna i god teknik vid förflyttning samt hur just du anpassar kunskapen praktiskt. Kursen ger dig förståelse för: - Grundläggande begrepp kopplade till förflyttning och lyft - De grundläggande begreppen i relation till hur din kropp fungerar - Hur just du ska anpassa förflyttning och lyft i förhållande till din kropps förutsättningar - Övningar och träning som förbereder och stärker din kropp för att klara av belastningen vid lyft Funktionell Planering: Att få till rutiner och kontinuitet kring alla uppgifter runt en person med funktionsvariation ställer stora krav på omgivningen. Under denna workshop går vi igenom hur individens läromoment strategiskt kopplas till olika situationer i vardagen och hur dessa effektivt följs upp inom begränsade målsättningsperioder. Med tydlig grundstruktur skapas förutsättningar för att ansvar lättare fördelas över samtliga personer i personens nätverk och blir gjord med minsta möjliga ansträngning i vardagen. Kursen ger dig: - Strategier att koppla lärande och utveckling till praktiskt genomförande - Insikten att koppla träning till faktiska situationer i personens vardag - Hjälp att bryta ned träningen i avgränsade målperioder och i en visuell struktur - Kunskapen att göra en realistisk plan på hur personens träning ska kunna bli en naturlig del av vardagen - Omedelbart efter kurs kunna åka hem och stötta ditt barn/brukare i sin motoriska utveckling GuideMe: GuideMe fyller en viktig funktion i preventivt arbete mot den psykiska ohälsa som är överrepresenterad inom funkisvärlden. Efter avslutad kurs kommer du att vara medveten om de delar som bygger din tillvaro, kunna skapa ett prioriteringstänk samt forma din egen plan till ett bättre mående. Kursen ger dig: - Övergripande insikt om vardagspusslets beståndsdelar - Förmåga att resonera kring prioritering av moment i livet - Insikt om faktorer i tillvaron som påverkar det psykiska måendet positivt och negativt - Förmåga att resonera kring hur dessa faktorer kan justeras för att nå bättre psykiskt mående


Kontaktuppgifter

info@weyoume.se


bottom of page