top of page
Funktionell motorik.png

FUNKTIONELL MOTORIK

Här kan du som arbetar med barn och personer med funktionsnedsättning hitta utbildning och material för att stötta individen i lek, lärande och utveckling.

 

Materialet är byggt kring Fysioterapiprocessen (ICF) och Utvecklingsmodellen och vill ge dig en snabb väg till förståelse av motorikens vikt för hälsa samt hur man stöttar den i praktiken.

UTBILDNING BAS – funktionell motorik

Kursen löper över två heldagar och är för dig som fysioterapeut eller annan yrkesgrupp som stöttar motorik. Efter avslutad kurs kommer du att kunna bryta ned grovmotoriska positioner i detalj, förstå positionernas påverkan på funktion samt effektivt formulera dig i journal såväl som till barnet och dess omgivning.

Kursen ger dig verktyg att:
- Förstå och analysera motorisk utveckling utifrån en funktionell rörelsesekvens (grovmotoriska moment)
- Koppla ihop motorisk rörelseförmåga med sinnes-, led- och muskelfunktion
- Beskriva och kommunicera din bedömning enligt Fysioterapiprocessen (ICF)
- Snabbt navigera i övningsbank utifrån om barnet behöver stöttning med rörlighet, proprioception, stabilitet, kraft eller balans i något steg av den funktionella rörelsesekvensen
- Pedagogiskt och överskådligt kommunicera dina åtgärder med hjälp av Utvecklingsmodellen (Shumway-Cook. A, Wollacott.M H)
- Snabbt formulera dig i journal och åtgärdsprogram med stöd i dokumentationsmallar

Datum: 28-29 september
Tid: 09.00-16.00
Plats: Stockholm - Bosön
Kostnad: 5500 kr, exkl moms / person


I priset ingår
- MANUAL- funktionell motorik
- för och eftermiddagsfika (OBS, ej lunch)

Om kursen är FULLBOKAD vänligen skicka ett mail till hanna@weyoume.se om du vill stå på återbudslista eller bli informerad när nytt datum finns att boka. 

FÖR VERKSAMHETEN
Finns intresse av att utbilda hela teamet och kunna ha kursen på hemmaplan?
Ta kontakt för individuellt prisupplägg.

MANUAL – funktionell motorik

Denna manual ligger som bas för UTBILDNING BAS- funktionell motorik. Manualen fungerar lite som en "kollega i bakfickan", ett material du när som helst kan vända dig till med frågor och tankar som snabbt behöver svar. 

Materialet är byggt kring Fysioterapiprocessen (ICF) och Utvecklingsmodellen (Shumway-Cook. A, Wollacott.M H) och ger dig förutsättningar att snabbt analysera barnets rörelser på struktur, aktivetets och delaktighetsnivå samt förmedla åtgärder utifrån individ, uppgift och miljö.

Analysen sker kring den funktionella rörelsesekvensen från ryggliggande, via sittande upp till stående. Materialet ger en visuell redogörelse för hur varje grovmotoriskt moment i sekvensen påverkar och påverkas av barnets sinnen, leder och muskulatur. Utifrån din analys guidas du snabbt vidare till lämpliga uppgifter för barnet för att stimulera utvecking av rörlighet, proprioception, stabilitet, kraft och balans.

Pris: 

FÖR VERKSAMHETEN
Vill du utrusta dina medarbetare med en ständig "kollega i bakfickan"?
Ta kontakt för prisupplägg med mängdrabatt.

720 kr /st exkl  moms

bottom of page