top of page

OM OSS

WeYouMe

WeYouMe är en plattform för utbildning och arbetsmodeller med syftet att snabbt gå från teori och analys till praktiskt arbete. Verktygen är utformade för dig som jobbar inom människorelaterade yrken och brinner för att få lägga mer tid på närvaron i mötet än på dokumentationen av det. 

 

Idag möts vi av ett ständigt ökande samhällskrav (We) på dokumentation. Vi står plötsligt inför den nya utmaningen att lyckas föra statistik och samtidigt nå fram till individen (You) och som terapeut, pedagog eller annan stödperson (Me) står man ofta ensam i att bära ansvaret över att förmedla en uppgift samt kommunicera den mellan parterna.

 

Även i yrken där dokumentation inte är ett krav kan god grundkunskap och förmåga att formulera tydliga planer ge en struktur som skapar trygghet och mervärde för både givare och mottagare av stödet. Därför tar WeYouMe’s utbildningar upp grundläggande detaljer inom avancerade ämnen och lägger därefter högsta fokus på hur dessa tillämpas i praktiken utifrån de individer som medverkar. 

 

WeYouMe's utbildningar och verktyg har uppkommit ur det självupplevda behovet av effektiva strukturer som underlättar min roll som språkrör mellan det administrativa systemet och individen. WeYouMe's modeller skapar en tydlig översikt som ger alla parter en gemensam bild och som därmed underlättar för mig som stödperson att kommunicera min plan och åtgärd till alla inblandade parter. 

 

Det mesta blir bättre om man gör det tillsammans! Som funkisförälder har jag upplevt en ensamhet och maktlöshet när det kommer till att hitta stöd åt mitt barn. Huvudsyftet med WeYouMe är därför att utgöra en plattform för engagerade, drivna och kompetenta personer så att den som söker kunskap lättare hittar rätt. För att ge stödet den bredd som krävs består utbildningarna och verktygen av samarbeten med kompetens inom riktade områden.

 

Varumärket WeYouMe ligger under företaget Motus Cognita AB, grundat 2018 av Malin Larsson- fysioterapeut, fystränare, personlig assistent, förälder och mamma till Tuva, 10 år, med flerfunktionsnedsättning. Hanna Bengtson arbetar under företaget Edbe fysio AB. 

Malin_v2.jpg

Om Malin Larsson

Jag heter Malin Larsson och är fysioterapeut med grund inom idrottsmedicin - en del av fysioterapin där man lägger stort fokus på rörelseanalys och förståelse för hur detaljer i rörelsemönstret påverkar och påverkas av helheten. År 2011 fick jag en dotter med funktionsnedsättning vilket blev inspirationen till att arbeta med små barn och personer med funktionsvariation och det har varit mitt fokus sedan dess.

 

Tack vare en stark liten tjej med stora utmaningar började jag se på världen med nya ögon. Tack vare henne och hennes två syskon har jag med nyfikenhet tagit mig an att förstå grundläggande motorisk utveckling på djupet. Jag har fått insikt om livet ur flera perspektiv som terapeut, förälder och personlig assistent men därmed också som rådgivare, mottagare och utförare. Jag har fått insikt om hur många parter som krävs för att få ihop ett fungerande helhet kring ett barn med utmaningar och medveten om att alla parter behöver få informationen presenterad på olika sätt för att kunna bidra med sin del. 

 

 Det som driver mig är viljan att göra resan bättre för nästa Tuva. Lättare att hitta fram för nästa funkismamma. WeYouMe är mitt sätt att bidra till att fler familjer lättare hittar den kunskap de behöver och att de får mer tid över till det som gör skillnad.

Om Hanna Bengtson

Hanna Bengtson

Hanna har ett stort engagemang för barns rätt till utveckling, att ALLA ska erbjudas möjligheten att nå sin fulla potential. Hon har arbetat inom habilitering med både barn och vuxna i drygt 10 år och har därigenom erfarenhet av många olika diagnoser, både medfödda och förvärvade. Med Funktionell Motorik som utgångspunkt vill hon ta in och hjälpa nätverket att förstå barnets förutsättningar och behov för att komma vidare framåt.

Vid årsskiftet 2020/2021 avslutade Hanna sin anställning på habiliteringen och arbetar istället  via Edbe Fysio AB i Sundsvall (sportsphysio Sundsvall). Detta valet grundades i en önskan om att ha större möjlighet att arbeta med behandling och aktivt guida träning i patientnära arbete samt att på ett strukturerat sätt kunna nå ut till nätverk i hela landet med kunskap och information. 

Hannas stora intresse för att arbeta med funktionsvariation har funnits med sedan barndomen, det befästes under Fysioterapeut Utbildningen i Umeå samt under ett halvår i Mexiko på ett center för  barn och vuxna med funktionsvariation. Hanna tilltalas av skönheten i arbetet där det är det lilla som blir det stora, hur insatser som kan anses vara detaljer kan vara av största vikt för att komma vidare i den motoriska utvecklingen. Hanna är väl införstådd med vikten av att se helheten och att vår kropp och hjärna samspelar i en komplex symbios. 

IMG_2564%202_edited.jpg

Samarbetspartners:

Addendum AB

Britta Lundkvist är coach, utbildare, handledare och föreläsare i stresshantering, självledarskap/ledarskap och kommunikation. Med tillit som grundsten och ett genuint intresse för dig som människa kan hon med trygg hand guida dig på din förändringsresa mot en hållbar hälsa.

Britta är även förälder till en son med funktionsnedsättning och har i samarbete med Stockholms läns landsting hållit i kursen ”Föräldrakraft” och ”Styrkan att vara två”. Hon har handlett assistent- och personalgrupper och coachat många föräldrar och personal. 2018 medverkade hon i serien Superungar på SVT. 

Brittas formella kompetens består av; Personalvetarexamen från Umeå Universitet, diplomerad coach (ICF), mindfulnessinstruktör och Certifierad UL- och IL-handledare. Hon har också varit delförfattare i böckerna (antologier) ”Mer än bara ord – På tal om framgångsrik kommunikation” (2018 Ariton förlag) samt ”Hitta din motivation” (2020 Ariton förlag). 

Utbildningsupplägg  i samarbete med Addendum AB:
- GuideMe

 

www.brittalundkvist.se

Britta.jpg

Eklunds Hälsostudio

Om Petra Eklund
Petra är sjukgymnast med grund inom friidrott. Som tidigare mångkampare på elitnivå har hon en god kunskap om människokroppen och hur man tränar den att bli stark nog att klara tuffa utmaningar. Med lång erfarenhet som tränare och sjukgymnast på friidrottsgymnasium vet hon hur man förmedlar kunskap till andra på ett praktiskt sätt. Hon är även testledare i Rörelseanalys på Bosön- Elitidrottscenter, vilket har gett henne kunskap att snabbt analysera vad personen framför henne behöver för stöd för att stärka sin kropp.
Parallellt med andra tjänster har Petra arbetat som personlig assistent till flicka med flerfunktionsnedsättning sedan 8 år tillbaka. Hon har därigenom god insikt i vad arbetet kräver, på såväl administrativt som fysiskt plan.

Petra har en hög energi och stor vilja att skapa en bra upplevelse för alla i rummet. Det lilla extra är hennes normalnivå vilket ger ett mervärde till alla de uppdrag hon tar sig för. Genom Eklunds Hälsostudio erbjuder hon Personlig Träning, Löpskolning och Massage i högklass till privatpersoner och företag.

Utbildningsupplägg i samarbete med Eklunds Hälsostudio:
- AssistMe

eklundshalsostudio@gmail.com

bottom of page