top of page

Fysisk Aktivitet

1. Fysisk Aktivitet för barn


Fysisk Aktivitet- vad är det egentligen? Tanken går lätt till jobbiga aktiviteter där vi blir svettiga eller på något sätt presterar, men då är vi inne på kondition eller träning. Fysisk Aktivitet är helt enkelt all form av rörelse som ger en ökad energiförbrukning, där träning och prestation utgör en liten del, men det mesta är sådan rörelse vi spontant utför under en dag så som förflyttning, lek, trädgårdspyssel och liknande. I dagens samhälle sitter vi stilla allt mer och rör oss allt mindre spontant. Detta gäller även små barn där endast 1 av 4 barn i 4-års ålder engagerar sig i högintensiv lek (springa, hoppa, kull, idrott) minst 1 timme per dag, vilket anses vara den undre gränsen för att lägga grund för god hälsa (1, 2). Rekommendationen för barn i förskoleålder är att komma upp i 3 timmar aktiv lek spritt över dagen samt att undvika sammanhängande stillasittande mer än 1 timme i stöten. För mycket tid i stillasittande får negativa konsekvenser såväl psykiskt som fysiskt (2). Det är alltså värdefullt för barnen att få chans att lägga grund för goda vanor och att se fysisk aktivitet som en självklarhet under uppväxten.

Varför är regelbunden fysisk aktivitet så viktig då? De mest självklara svaren är kanske att det ger en starkare kropp, mer effektivt hjärt-kärlsystem och är en del av att förebygga fetma hos både barn och vuxna. Men de senaste åren har gett oss ny, tydlig och bra forskning som beskriver att daglig fysisk aktivitet har stor effekt även på hjärnan! Det påverkar funktioner som koncentration, uppmärksamhet, minne, inlärning och förebygger depression. Tänk att en enkel, lekfylld promenad eller stund i parken kan vara en så betydelsefull gåva till ditt barn!Så vad kan man då göra för att öka tid för Fysisk Aktivitet i vardagen? Det behöver inte på något sätt vara övermäktigt svårt! Det finns vissa faktorer som man vet bidrar till att barn är mer fysiskt aktiva och att det fortsätter att röra på sig genom livet. De tre viktigaste faktorerna är:

- Spendera tid utomhus Bara att lämna huset och mötas av öppna ytor inbjuder ofta barnet till aktiv lek i form av att springa, klättra, hoppa på stenar eller annat! Ju mer frihet ett barn får desto mer aktivt blir det- både gällande fantasi och rörelse. Vi vuxna fastnar ofta i att vi vill planera. Ha ett mål med utetiden, en fikakorg packad, en riktning, förväntningar… Saker som kan utgöra ett hinder för att man kommer ut över huvud taget eller sätter käppar i hjulet när viljorna gå isär. Testa en ny strategi nästa gång! Öppna dörren. Släpp ut barnet. Och följ EFTER! Låt barnet leda och se vart ni hamnar… se vad barnet inspireras av och fantasin skapar för aktivitet. Och när orken tryter går ni hem. Troligtvis ganska nöjda och slut båda två då rörelsen är en naturlig ingrediens i leken när barnet får bestämma 😊

- Se vuxna röra sig

Barn gör inte som du säger, de gör som du gör! Det gäller även när det kommer till fysisk aktivitet. Barn som har vuxna i sin närhet som ser Fysisk Aktivitet som en självklarhet har visat sig vara barn som lättare behåller rörelsen i tillvaron upp i vuxenlivet. Innan pressen hinner växa sig oöverstiglig vill jag stoppa tanken! Det här innebär inte att alla småbarnsföräldrar behöver studsa fram i intervall-löpskor eller köpa speedobyxor och aerodynamisk cykelhjälm. Sänk ribban! Fundera på hur du pratar om Fysisk Aktivitet. Har du lätt att ta till uttryck som att det ”är jobbigt” att gå till affären eller ”tråkigt att cykla” kanske du kan landa i något mer neutralt? Kom ihåg att Fysik Aktivitet inte handlar om att svettas eller ta i, du kan ge ditt barn fantastiska grunder genom att bara FÖLJA MED ut! Kanske stanna en hållplats tidigare och gå sista biten hem från förskolan? Söndagscykla ned till stranden och kasta macka? Hitta DITT sätt att ha en positiv och regelbunden relation till Fysisk Aktivitet eftersom DIN inställning är viktig för ditt barn.

- Organiserad Idrott Barn som deltar i organiserad idrott är barn som ofta rör sig mer även utanför själva idrotten. Man kan fråga sig vad som är hönan och vad som är ägget- är de barn som spontant gillar att röra sig mycket mer intresserade av att delta i organiserad idrott eller gör den organiserade idrotten att barn blir tryggare i sin kropp och rör sig mer utanför den? Det är en fråga vi, mig veterligen, inte har svar på idag. Men barn som deltar i organiserad idrott innan tonåren är mer benägna att delta under tonåren och även som vuxna. Få personer börjar med organiserad idrott under sena tonåren eller i vuxen ålder så deltagande under unga år ökar ändå chansen till ett aktivt liv.


2. Fysisk aktivitet för ALLA


Den spontana Fysiska Aktiviteten är något majoriteten av alla människor tar för given, även om vi kanske inte prioriterar den högt nog. Vi har stora möjligheter till aktivt liv i samhället- friluftsområden öppna för allmänheten, offentliga lekplatser och stränder, organiserad idrott i många former med chans att tilltala många! Förutsatt att du tillhör normen när det kommer till neurologisk- och motorisk funktion vill säga!

Det är idag 10 gånger vanligare med fysisk som psykisk ohälsa hos personer med funktionsvariation jämfört med befolkningen i övrigt. Vi vet att befolkningen i stort rör sig för lite, men hos personer med funktionsvariation rör sig ytterligare 30% färre tillräckligt för att möta rekommendationerna. Skillnaderna kan inte förklaras med att personernas funktionsnedsättning i sig är hindret, faktum är att personer med motoriska nedsättningar är mer fysiskt aktiva än personer med NPF-diagnos. Det stora hindret är förutsättningar(4)! Tillgången till anpassade aktiviteter. Omgivningens förväntningar. Våra sätt att utmana, uppmuntra och mäta. Med bättre strategier och en klar inställning om att fysik aktivitet är viktig kan och bör vi sträva efter att fysisk aktivitet ska vara en självklarhet för ALLA!

Att leva med en funktionsvariation innebär utmaningar på många av livets plan, så väl fysiskt som psykiskt. Saker som tas för givet av många kan innebära en kamp; god hälsa, rätt till stöd för utveckling, tillgänglighet, möjlighet till delaktighet… Det enklaste och mest självklara av behov hamnar ofta i skym undan; behovet av rörelse! Samtidigt kan jag inte tänka någon annan grupp som skulle gynnas mer av den helhetskur fysisk aktivitet är än just gruppen med funktionsvariation. En helhetskur som hjälper till att stärka kropp, hjärta-kärl, viktkontroll, koncentration, uppmärksamhet, minne, inlärning och förebygger depression.

Jag har en stark övertygelse om att fysisk aktivitet är till för alla, oavsett hur stora utmaningar du bemästrar i vardagen. En av mina starkaste lågor i det jag brinner för är att hitta vägar att höja den fysiska aktiviteten hos varje barn jag möter, med mer eller mindre stöd av omgivningen.Under kategorin Fysisk Aktivitet kommer du att kunna ta del av förklaringar, tips och referenser kopplat till ämnet, både gällande barn och personer med funktionsvariation.


Referenser:

1: Berglind. D.et Al. Levels and patterns of objectively measured physical activity and sedentary behaviour in 4-year-old. Journal of Physical Activity and Health. 2016


2: WHO. Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age, https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/325147/WHO-NMH-PND-2019.4-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y

4: Idrottsforsskning.se. Funktionsnedsättning inget hinder för rörelse.
Comments


Inlägg: Blog2 Post
bottom of page