top of page
Den här tjänsten är inte tillgänglig, kontakta oss för mer information.

Assistentgrupper/Nätverk - DIGITALT

Workshop för assistansgruppen/nätverket - DIGITALT

  • 4 500 svenska kronor

Beskrivning av tjänsten

Vi tror stenhårt på att ökad kunskap skapar ökade förutsättningar. Vi har därför workshops som syftar till att öka kunskap inom assistansgruppen/nätverket för att på så vis kunna stötta individen på bästa sätt. Vi har Workshops inom följande områden: Motorik - MoveMe Stress/smärta - FeelMe Kommunikation - HearMe En hållbar planering - Funktionell Planering MoveMe För dig som vill skapa en ökad förståelse och kunskap för förstå grunderna i hur man stöttar motorik. Efter avslutad workshop kommer du att ha en övergripande bild av den motoriska utvecklingen från ryggliggande upp till gående samt hur du kan påverka barnet, uppgifter och omgivande miljö för att nå individens fulla potential oavsett vad av detta som individen kan utföra självständigt. ​ FeelMe Personer med med funktionsvariation upplever ofta stress och smärta och utsätts för situationer i vardagen som de själva inte styr över. Smärtproblem hos barn med funktionsvariation förbises eller feltolkas ofta, vilket lämnar dem ensamma i upplevelsen. Här får ni en ökad kunskap och förståelse i hur smärta och stress påverkar allmäntillstånd och förmåga till inlärning. HearMe Att vara stöd och röst för någon som är ickeverbal kan vara en utmaning. Här får ni en ökad förståelse för grunderna i hur man uppmärksammar, besvarar och förstärker kommunikation hos personer med funktionsnedsättning. Efter avslutad workshop kommer du att ha en övergripande bild av språklig utveckling samt hur du kan påverka individen, uppgifter och omgivande miljö för att nå individens fulla potential. Funktionell planering Att få till rutiner och kontinuitet kring funkisbarnets utvecklande träning är en utmaning och ställer stora krav på omgivningen. Här går vi igenom hur individens lekträning och läromoment strategiskt kopplas till olika situationer i vardagen. Med tydlig grundstruktur skapas förutsättningar för att ansvaret för träningen fördelas över samtliga personer i barnets omgivning och blir gjord med minsta möjliga ansträngning i vardagen. ​ Varje tillfälle inleds med teori och sedan praktik. 3 timmar Pris: 4500 kr exkl. moms (fler än 6 deltagare tillkommer 500 kr/p). Digital eller fysisk, se bokningskalender.


Kontaktuppgifter

info@weyoume.se


bottom of page