top of page
Den här tjänsten är inte tillgänglig, kontakta oss för mer information.

Digital- Analys Funktionell Motorik

En möjlighet till guidning vidare i motoriken

  • 980 svenska kronor

Beskrivning av tjänsten

Digital- Analys Funktionell Motorik är utformad för barn och ungdomar med funktionsvariation och tydliggör: ​ Vart i den motoriska utvecklingen barnet befinner sig. Vad i rörelsesystemet som behöver stöttning. Hur man stöttar funktionen på ett för barnet lustfyllt sätt. Utifrån en tydlig bas hjälper vi sedan barnet mot Nästa Steg i utvecklingen. Konsultationen sker digitalt via zoom. I konsultation på 60 minuter ingår: - Definition av motorisk funktion - Definition av fokusområde - Tydliga lekmoment/åtgärder - Åtgärdsplan ”Besöket” på 60 minuter brukar fördelas med ca 15 minuter samtal där ni får berätta bakgrund, aktuell situation och tankar framåt. Sedan ca 30 min där barnet är med aktivt, där ni kan visa aktuella övningar, styrkor/svårigheter, ni kommer få försöka utföra moment som vi efterfrågar. Sista ca 15 minuter används till återgivning och en plan framåt. Denna skickas sedan till er skriftligt. Ni kan förbereda med leksaker eller annat som lockar barnet samt eventuella kuddar/pallar/hinder/ mm som kan tänkas användas.  Eftersom det är barn vi har att göra med kan vi inte följa planeringen till punkt och pricka! Ibland flyter det väldigt smidigt och ibland vill barnet inte alls det vi vill. När det är så försöker vi följa barnet. Om barnet inte alls vill delta brukar det ändå ge väldigt mycket då vi kan se på filmer och prata kring det. Vi är måna om att det blir bra för alla inblandade utan press på prestation!  Pris: 980 kr (momsfritt, då fysioterapi ej är momsbelagt) Faktura skickas efter utförd konsultation. Uteblivet besök debiteras med halva kostnaden. Avbokning är kostnadsfri om den sker med 24 timmars framförhållning.


Kontaktuppgifter

info@weyoume.se


bottom of page