top of page

Individuell- Analys Funktionell Motorik

En möjlighet till guidning vidare i motoriken

  • 1500kr per timme

Beskrivning av tjänsten

Beskrivning av tjänsten Individuell träff för Analys Funktionell Motorik är utformad för barn och ungdomar med funktionsvariation och tydliggör: ​ Vart i utvecklingen barnet befinner sig. Vad i rörelsesystemet som behöver stöttning. Hur man stöttar funktionen på ett för barnet lustfyllt sätt. Utifrån en tydlig bas hjälper vi sedan barnet mot Nästa Steg i utvecklingen. Konsultationen sker på plats som vi kommer överrens om (i vissa fall tillkommer reseersättning). I konsultation ingår: - Definition av motorisk funktion - Definition av fokusområde - Tydliga lekmoment/åtgärder - Åtgärdsplan Pris: 1500 kr/ timme. (momsfritt, då fysioterapi ej är momsbelagt) Faktura skickas efter utförd konsultation. Uteblivet besök debiteras med halva kostnaden. Avbokning är kostnadsfri om den sker med 1 veckas framförhållning eller kortare varsel om vi kan boka in annat barn på tiden.


Kontaktuppgifter

info@weyoume.se


bottom of page