top of page

Rubrik 2

Knapp
AEnB2UqpGnkWC08RvohU3jrUb15ZSbTktUVUVxF9
Knapp
AEnB2UqpGnkWC08RvohU3jrUb15ZSbTktUVUVxF9

AssistMe - Dokumentationsapp

AssistMe är ett digitalt dokumentationsverktyg för assistansbolaget som vill vara en del av att höja kvalitén inom assistansbranchen samt prioriterar en enklare vardag för sina anställda och brukarfamiljer. Med AssistMe som verktyg blir den sociala dokumentationen levande och skapar struktur, säkerhet och effektivitet för såväl personlig assistent som brukare och anhöriga.

AssistMe är utvecklat med fokus på den personliga assistentens arbetsvardag där information om brukaren behöver finnas tillgänglig i stunden och dokumentation föras i farten.


Den personliga assistenten har ett stort ansvar och behöver ha övergripande kunskap som löper över flera områden; medicin, motorik, kommunikation och omvårdnad. Med AssistMe som stöd ges den personliga assistenten förutsättningar att med god kvalitet möta sin brukares behov, dokumentera händeler samt kommunicera dessa till andra nyckelpersoner i omgivningen.


Med all kunskap samlad på samma ställe och i tillgängligt format ökar förutsättningarna för trygg, säker och kontinuelig assistans för brukaren samtidigt som det bidrar till kortare inskolningstider för nya medarbeter i teamet.

Som brukare och anhörig ges du möjlighet att styra upp och följa dagens händelser via appen. AssistMe är kopplat till en databas vilket gör att statistik kring brukarens hälsa (så som epilepsi, sömn, sjukdom) alltid finns tillgänglig. Du kan även spara samtliga telefonnummer, adresser, koder mm kopplat till brukaren i verktyget samt föra en levande inventeringslista över förbrukningsvaror och hjälpmedel. 

Förutom att förenkla assistentens vardag och skapa säkerhet kring brukaren är ett stort syfte med AssistMe att underlätta för anhöriga genom att anvar och administration lättare kan fördelas över assistentgruppen.

AssistMe är just nu under utveckling!
Vill du anmäla ditt assistent-team som testgrupp för första utgåvan av verktyget? Eller vill du att vi berättar när produkten är klar för lansering?

WeMeYou_Strukturmodell.jpg

MeetMe - Träningsdagar

MeetMe är en familjeträff bestående av två dagar (5 timmar/dag) tillsammans med Leg. fysioterapeuter Hanna Bengtson och Malin Larsson.

 

Syftet med MeetMe är att vi skapar en gemensam bild av barnet och just ert nätverks behov. Vi kommer analysera motorik, svagheter och styrkor för att komma fram till vad barnet behöver för pusselbitar för att ta sig vidare mot sitt motoriska mål. Ni kommer få med er tydliga uppgifter som stimulerar till nästa steg i utvecklingen samt strategier hur ni kan få det att fungera med träningen i vardagen. Vi kommer också lägga fokus på att hjälpa er att prioritera kring ert barns insatser.

 

En del i upplägget är att vi ska kunna iaktta barnen utan att de vet om det. Det är för att barn visar upp olika färdigheter och beteenden beroende på situation och vi vill skapa oss en så stor helhetsbild kring barnen som möjligt. Vi kommer därför göra en del moment i grupp samt stunder då barnen inte är i fokus medan vi förmedlar information och ger tid för diskussion i föräldragruppen. Vi försöker att anpassa oss utifrån barnens behov varför vi inför varje träff formar upplägget utifrån de barn som deltar.

 

Betalning och pris:
8700 kr, träff i Sundsvall eller Stockholm

9700 kr, träff i annan stad än Sundsvall eller Stockholm (för att täcka rese- boende och matkostnader)

Betalning sker genom faktura via e-post efter avslutad familjeträff.

(Observera att MeetMe kan tas som handledning om barnet är kopplat till assistansbolag.)

bottom of page