Rubrik 2

Knapp
Knapp

AssistMe - Dokumentationsapp

AssistMe är ett digitalt dokumentationsverktyg för assistansbolaget som vill vara en del av att höja kvalitén inom assistansbranchen samt prioriterar en enklare vardag för sina anställda och brukarfamiljer. Med AssistMe som verktyg blir den sociala dokumentationen levande och skapar struktur, säkerhet och effektivitet för såväl personlig assistent som brukare och anhöriga.

AssistMe är utvecklat med fokus på den personliga assistentens arbetsvardag där information om brukaren behöver finnas tillgänglig i stunden och dokumentation föras i farten.


Den personliga assistenten har ett stort ansvar och behöver ha övergripande kunskap som löper över flera områden; medicin, motorik, kommunikation och omvårdnad. Med AssistMe som stöd ges den personliga assistenten förutsättningar att med god kvalitet möta sin brukares behov, dokumentera händeler samt kommunicera dessa till andra nyckelpersoner i omgivningen.


Med all kunskap samlad på samma ställe och i tillgängligt format ökar förutsättningarna för trygg, säker och kontinuelig assistans för brukaren samtidigt som det bidrar till kortare inskolningstider för nya medarbeter i teamet.

Som brukare och anhörig ges du möjlighet att styra upp och följa dagens händelser via appen. AssistMe är kopplat till en databas vilket gör att statistik kring brukarens hälsa (så som epilepsi, sömn, sjukdom) alltid finns tillgänglig. Du kan även spara samtliga telefonnummer, adresser, koder mm kopplat till brukaren i verktyget samt föra en levande inventeringslista över förbrukningsvaror och hjälpmedel. 

Förutom att förenkla assistentens vardag och skapa säkerhet kring brukaren är ett stort syfte med AssistMe att underlätta för anhöriga genom att anvar och administration lättare kan fördelas över assistentgruppen.

AssistMe är just nu under utveckling!
Vill du anmäla ditt assistent-team som testgrupp för första utgåvan av verktyget? Eller vill du att vi berättar när produkten är klar för lansering?

WeMeYou_Strukturmodell.jpg