top of page
För föräldrar2.png

FUNKTIONSVARIATION

WeYouMe har brutit ned sina utbildningar i workshops anpassade för föräldrar/anhöriga.

Här hittar du lätttillgänglig kunskap i funktionell motorik, hållbar hälsa och strukturerad assistans.

 

Vill du komplettera den kunskap du får genom workshopen kan du nedan boka konsultation med fysioterapeut eller coach via länk eller IRL. 

MoveMe - Funktionell motorik (workshop)

- enkla tips för att locka fram rörelse i vardagen

Workshopen på 3 timmar är för dig som förälder/anhörig och personlig assistent som vill förstå grunderna i hur man stöttar små barns motorik. Efter avslutad workshop kommer du att ha en övergripande bild av ett barns utveckling från ryggliggande upp till gående samt hur du kan påverka barnet, uppgifter och omgivande miljö för att nå individens fulla potential.

Workshopen ger dig verktyg att:
- Bli medveten om steg i barnets grovmotoriska utveckling
- Förstå grundläggande begrepp som påverkar ett barns utveckling
- Förstå hur man effektivt stöttar barnets utveckling genom att sikta mot nästa steg
- Göra en realistisk plan på hur barnets lekträning ska kunna bli en naturlig del av vardagen

Upplägg: Samla ihop vänner med gemensamt intresse och boka på en dag och tid som passar er!
Plats: Enligt överenskommelse eller digitalt.
Kostnad: 4500:- ex moms (Grupper upp till 5 deltagare, därefter tillkommer 600:- per person)

MoveMe

HearMe - Ordlös kommunikation (workshop)

- att vara stöd och röst för ickeverbala brukare

Workshopen är på 3 timmar och innehållet är riktat till dig som förälder/anhörig och personlig assistent som vill förstå grunderna i hur man uppmärksammar, besvarar och förstärker kommunikation hos små barn och personer med funktionsnedsättning. Efter avslutad workshop kommer du att ha en övergripande bild av språklig utveckling samt hur du kan påverka individen, uppgifter och omgivande miljö för att nå individens fulla potential.

Workshopen börjar med ett teoriblock och avslutas med praktiskt arbete kring situationer ni som deltagare upplever utmanande kring ert barn/brukare.

 

Workshopen ger dig verktyg att:
- Förstå grundläggande begrepp som påverkar ett barns kommunikation
- Göra en realistisk plan på hur barnets lekträning ska kunna bli en naturlig del av vardagen
- Omedelbart efter kurs kunna åka hem och stötta ditt barn/brukare i sin kommunikativa utveckling

 

Upplägg: Samla ihop vänner med gemensamt intresse och boka på en dag och tid som passar er!

Plats: Enligt överenskommelse eller digitalt.

Kostnad: 4500:- ex moms (Grupper upp till 5 deltagare, därefter tillkommer 600:- per person)

HearMe

FeelMe - Smärta och Stress (workshop)
- kunskap att skapa trygghet i en tuff vardag

Barn med funktionsvariation upplever ofta smärta och utsätts för situationer i vardagen som de själva inte styr över. Smärtproblem hos barn med funktionsvariation förbises eller feltolkas ofta, vilket lämnar dem ensamma i upplevelsen.

 

Workshopen löper över 3 timmar och innehållet är riktat till dig som förälder/anhörig och personlig assistent som vill förstå grunderna i hur smärta och stress påverkar allmäntillstånd och förmåga till inlärning. Efter avslutad workshop kommer du att ha en övergripande bild av hur smärta och stress fungerar och hur du kan tolka tecken på smärta.

 

Workshopen börjar med ett teoriblock och avslutas med praktiskt arbete kring situationer ni som deltagare upplever utmanande kring ert barn/brukare.

 

Workshopen ger dig verktyg att:

- Tolka ditt barns/brukares signaler på smärta och stress

- Bli medveten om faktorer som påverkar smärta och stress
- Förstå grundläggande begrepp inom området smärta och stress

- Förstå hur man effektivt stöttar individ med smärta och eller stress

- Göra en realistisk plan på hur barnets vardag bäst bör läggas upp utifrån dess förutsättningar

- Omedelbart efter kurs kunna åka hem och bekräfta ditt barn/brukares upplevelse och stötta den i situationen och allmän utveckling

Upplägg: Samla ihop vänner med gemensamt intresse och boka på en dag och tid som passar er!

Plats: Enligt överenskommelse eller digitalt.

Kostnad: 4500:- ex moms (Grupper upp till 5 deltagare, därefter tillkommer 600:- per person)

Utbildningsupplägget är framtaget och bedrivs i samarbete med Aktiv Motorik Sundsvall.

FeelMe

GuideMe - Hållbar hälsa (workshop)

Workshopen på 3 timmar är för föräldern som befinner sig mitt i småbarnsårens belastning. Efter avslutad workshop kommer du att vara mer medveten om de delar som bygger din tillvaro, kunna skapa ett prioriteringstänk samt forma din egen plan till ett bättre mående.

 

Workshopen ger dig:

- Övergripande insikt om vardagspusslets beståndsdelar

- Förmåga att föra resonemang kring prioritering av moment i livet

- Insikt om faktorer i tillvaron som påverkar det psykiska måendet positivt och negativt

- Förmåga att föra ett resonemang kring på vilket sätt dessa faktorer kan justeras för att nå bättre psykiskt mående

 

Upplägg: Samla ihop vänner med gemensamt intresse och boka på en dag och tid som passar er!

Plats: Enligt överenskommelse eller digitalt.

Kostnad: 4500:- ex moms (Grupper upp till 5 deltagare, därefter tillkommer 600:- per person)

Utbildningsupplägget är framtaget och bedrivs i samarbete med Britta Lundkvist - Addendum.

GuideMe

SITUATIONSMODELLEN 

- hur man väver in brukarens träning i vardagen (workshop)

Att få till rutiner och kontinuitet kring funkisbarnets utvecklande träning är en utmaning och ställer stora krav på omgivningen.
Under denna workshop på 3 timmar går vi igenom hur individens lekträning och läromoment strategiskt kopplas till olika situationer i vardagen och hur dessa effektivt följs upp inom begränsade målsättningsperioder.


Med tydlig grundstruktur skapar situationsmodellen förutsättningar för att ansvaret för träningen fördelas över samtliga personer i barnets omgivning och blir gjord med minsta möjliga ansträngning i vardagen.

Workshopen börjar med ett teoriblock och avslutas med praktiskt arbete kring situationer ni som deltagare upplever utmanande kring ert barn/brukare.

Workshopen ger dig:
- Strategier att koppla lärande och utveckling till praktiskt genomförande
- Insikten att koppla träning till faktiska situationer i barnets vardag
- Struktur att bryta ned träningen i avgränsade målperioder
- Kunskapen att göra en realistisk plan på hur barnets lekträning ska kunna bli en naturlig del av vardagen
- Omedelbart efter kurs kunna åka hem och stötta ditt barn/brukare i sin motoriska utveckling

Upplägg: Samla ihop vänner med gemensamt intresse och boka på en dag och tid som passar er!

Plats: Enligt överenskommelse eller digitalt.

Kostnad: 4500:- ex moms (Grupper upp till 5 deltagare, därefter tillkommer 600:- per person)

Situationsmodellen

BARNFYSIOTERAPEUTEN - WeYouMe 

För att vårt utbud ska passa de flesta familjer har vi olika upplägg och koncept.  Allt ifrån digitala träffar á 60 minuter till 2 dagars träffar á 10 timmar. Mer info om respektive upplägg  finns i huvudmenyn under MeetMe, där görs även bokningar!

Vi utgår från Stockholm respektive Sundsvall och försöker förlägga träffar i olika städer varje termin. Vi har idag större efterfrågan än vad vi hinner med tt resa runt vilket gör att det är först till kvarn som gäller på bokningarna. Om en träff är full som ni skulle vilka delta i, skicka oss ett mail till info@weyoume.se för att stå på återbudslista. Skriv då ert namn, barnets ålder/behov samt önskad träff. 

Information om våra träffar och tillgängliga tider med kort varsel annonseras på vårt instagramkonto barnfysioterapeute_weyoume

Välkomna att boka träffar med oss! 

BokaMig
bottom of page