top of page

SupportMe - hur hjälpmedel bäst användas i vardagsträning

Halvdagsutbildning för assistansbolaget som prioriterar kompetenshöjning och kvalitet hos sina anställda.

Innehållet är riktad till dig som förälder/anhörig och personlig assistent som vill veta mer om olika hjälpmedels användningsmöjligheter. Efter avslutad kurs kommer du att ha en övergripande bild om de olika syften ett och samma hjälpmedel kan användas till, inställningar som ger ett optimalt användande samt tips på uppgifter en användare kan göra för att vara aktiv i ett annars passivt hjälpmedel.

 

Utbildningen börjar med ett teoriblock och avslutas med praktiskt arbete med hjälpmedel i fokus.

 

Utbildningen ger dig verktyg att:

- Bli medveten om hjälpmedlets syfte/användningsområde
- Förstå vilken del av kroppen som stöttas i hjälpmedlet och vad som kan jobba aktivt

- Bli medveten om de situationer hjälpmedlet skapar för att väva in träning i vardagen

- Omedelbart efter kurs kunna åka hem och stötta ditt barn/brukare i sin motoriska utveckling

Kostnad: 9000:- ex moms (750:- per person)

Priset gäller för grupper upp till 12 deltagare, därefter tillkommer 600:- per person.


Datum, tid och plats enligt överenskommelse med respektive Assistansbolag

 

FÖR DEN LILLA ASSISTENTGRUPPEN, FÖRÄLDER/ANHÖRIG
Klicka här för alternativ

Utbildningsupplägget är framtaget och bedrivs i samarbete med Aktiv Motorik Sundsvall.

InformMe – en vägledande hand i funkislivet

När det konstateras att ett barn inte utvecklas enligt normen eller om olyckan varit framme vänds hela världen upp och ned. Mitt i sorgen ställs man som anhörig inför kravet att ta till sig en ny livssituation med stort ansvar att styra tillvarons förutsättningar.
 

Denna halvdagsutbildning är riktad till dig som förälder/anhörig och personlig assistent som söker kunskap och vägledning i hur du ska forma den nya tillvaron kring barnet/brukaren. Efter avslutad kurs kommer ni ha en ökad förståelse för påverkande faktorer så som spasticitet, hjärntrötthet, kommunikationsstöd, beteendestöd, etc. Vår erfarenhet täcker en stor variation av diagnoser -både medfödda och förvärvade- samt barn i väntan på diagnos.

 

Utbildningen börjar med ett teoriblock och avslutas med praktiskt arbete kring situationer kring ert barn/brukare.

 

Kursen ger dig verktyg att:

- Bättre förstår den situation ni befinner er i

- Vara medveten om grunder i motorisk utveckling

- Vara medveten i bemötande

- Planera vardagen utifrån barnets/brukarens behov

- Omedelbart efter kurs kunna åka hem och stötta ditt barn/brukare i sin utveckling

Kostnad: 9000:- ex moms (750:- per person)

Priset gäller för grupper upp till 12 deltagare, därefter tillkommer 600:- per person.


Datum, tid och plats enligt överenskommelse med respektive Assistansbolag

 

FÖR DEN LILLA ASSISTENTGRUPPEN, FÖRÄLDER/ANHÖRIG
Klicka här för alternativ

Utbildningsupplägget är framtaget och bedrivs i samarbete med Aktiv Motorik Sundsvall.

bottom of page