top of page

I Praktiken

Vad är WeYouMe och vad vill vi uppnå?


WeYouMe är en varumärkesserie av utbildning och arbetsmodeller med syftet att snabbt gå från teori och analys till praktiskt arbete. Målet är att skapa förutsättningar för individer och arbetsgrupper att kunna lägga fokus på att ge insiktsfullt stöd med hög kvalitet och ändå möta de administrativa krav arbetet kräver.

Många utbildningar idag lägger stor vikt på att redogöra för teorier, förklara modeller eller att öka administrativ effektivitet för företag. Även i arbete med människor möts vi av ett ständigt ökande krav på dokumentation och som terapeut, pedagog eller annan stödperson står vi plötsligt inför den nya utmaningen att lyckas föra statistik samtidigt som vi ska nå fram till individen framför oss. Fokuset i WeYouMe’s utbildningar ligger därför på att knyta teoretisk kunskap till faktiska situationer i vardagen och därmed bidra till ett systemtänk som ger ett mer effektivt arbetssätt på golvet. Genom att koppla det praktiska arbetet till ökad kunskap och guidande struktur vill vi dels öka kvalitén för mottagaren, men även tryggheten hos den som utför arbetet.

WeYouMe's modeller och verktyg har uppkommit ur det självupplevda behovet av effektiva strukturer som underlättar min roll som språkrör mellan det administrativa systemet och individen. WeYouMe's modeller skapar en tydlig översikt som ger alla parter en gemensam bild och som därmed underlättar för mig som stödperson att kommunicera min plan och åtgärd till alla inblandade parter.

Så hur vill WeYouMe hjälpa just dig?

Systemtänket Funktionell Motorik är till för dig som i arbetet stöttar barns motorik och behöver en modell för att förstå barns rörelse i detaljnivå. Du kan vara fysioterapeuten, naprapaten eller kiropraktorn som möter barn på kliniken, ledaren för barngymnastik som vill kunna bygga upplägget på grundläggande detaljer eller pedagog inom förskola eller särskoleverksamhet som vill skapa en utvecklande miljö med eftertanke för barnen i verksamheten. Med hjälp av den guidande modellen får du stöttning i att sätta ord på det du ser i barnets rörelser, förstå detaljerna i utförandet och snabbt koppla dina insikter till ett praktiskt lekmoment som direkt kan implementeras i barnets vardag. Det tydliga bakgrundsmaterialet med grund i fysioterapiprocessen ger dig som användare en god teoretisk bas att luta dig mot och tryggheten i att kunna förklara processen bakom dina val av åtgärder.

WeYouMe’s utbildningar och workshops riktade mot Personlig Assistans är till för bolaget, arbetsgruppen eller familjen som vill höja kunskapsnivån inom branschen och praktiskt bidra till ökad kvalitet för såväl brukare som personliga assistenter. Med WeYouMe’s upplägg som bas får den personliga assistenten grundläggande teoretisk kunskap inom områden som har betydelse för brukarens liv och hälsa samt guidning i hur de effektivt tillämpar kunskapen i praktiken. Förutom att ge både brukare och personlig assistent mervärde i vardagen bidrar uppläggen även till att avlasta anhöriga i sitt ansvar som koordinator och kunskapsbank för brukarens behov. Utbildningarna och workshopsen lyfter ämnen som ger den personliga assistenten förståelse för utveckling av motorik och tal samt grunder i hälsa och smärta vilket ökar säkerheten i arbetsrollen och ger möjlighet till självständiga beslut.

Hållbar hälsa och systemtänket GuideME är utformat för dig inom ett coachande yrke som letar verktyg att möta individer med småbarnsårens utmaningar. Med hjälp av den guidande modellen erbjuder du din klient stöttning i att sätta ord på- och förstå detaljerna vardagspusslet samt att påbörja processen med att prioritera för ett bättre mående. Den guidande modellen ger er ett ramverk att återkomma till för målsättning, skattning och utvärdering av hälsotillståndet. Samtidigt ger det dig som guide i processen stor frihet att använda din egen erfarenhet och dina verktyg för att nå målen.

Som förälder är man ständigt på jakt efter vägar att möta sitt barn på bästa sätt och som förälder till barn med funktionsvariation är det behovet ofta ännu större. WeYouMe vill ge alla möjlighet att förstå sitt barns utvecklingsresa och stötta den på bästa sätt. Därför finns samtliga utbildningsmaterial kopplade till WeYouMe nedbrutna i workshops för att du som förälder ska ha chansen att ta till dig kunskap kring motorisk utveckling, språkutveckling, smärta, hälsa och struktur i liten grupp med stor möjlighet till individuell guidning. Målet med samtliga workshops och tjänster För Föräldrar är att konkret koppla teori till praktik så att lärdomarna direkt kan appliceras i vardagen efteråt.


Under kategorin I Praktiken kommer du att kunna ta del av exempel på hur WeYouMe´s utbildningar och arbetsmodeller kan göra skillnad i vardagen.

留言


Inlägg: Blog2 Post
bottom of page