top of page

Olika metoder- vad tycker vi?

Olika metoder- Vad tycker vi på WeYouMe?


Det finns flera olika metoder för att adressera motorik. Många föräldrar frågar oss om vad vi har för erfarenhet av dessa och vad vi tycker. Vi ska här försöka sammanfatta våra tankar utan att nämna specifika metoder vid namn.


På WeYouMe har vi en grundfilosofi att motorisk aktivering ska vara lustfylld, trygg och uppskattad av både barn och utövare. Om en av parterna inte uppskattar-, är bekväm med- eller inte vill får vi sällan den effekt som vi eftersträvar. Vi vill att den som är i behov av motorik stöttning och i behov av guidning ska uppleva det lustfyllt för att få en positiv erfarenhet då det mest troligt är något som kommer vara pågående under uppväxten och sedan även vuxen-livet.



Det finns metoder som använder sig av posturala reflexer och via dessa hjälper barnet att hitta sittande, stående eller gående vilket givetvis är jättebra. Vad det sällan pratas om är att dessa aktiveringar ofta slås igång för att barnet är rädd att falla. Det är ett skydd och för att överleva. För att undvika ett fall aktiveras den posturala kontrollen. En fantastiskt känsla att se sitt barn barn sitta självständigt eller stå självständigt. Detta görs då ofta genom att barnet placeras i handen på en vuxen och hållas upp i luften. Vad händer i barnet? Hur upplever barnet och barnets inre system det? Är det lustfyllt och tryggt eller är det skräckfyllt och stressande?

För att återgår till vår grundfilosofi så uppmuntrar vi metoder som är trygga, lustfyllda och uppskattad. Det innebär att barnets upplevelse av metoden också styr om det är passande för just det barnet eller inte. Vi tycker inte att barn ska behöva stressas eller gråta sig igenom moment eller träning. Vi tror inte att det är hälsosamt vare sig i stunden eller i längden, även om det aktiverar den posturala kontrollen.


Vissa metoder har stora krav på barnet i form av att kunna vara stilla för att metoden ska kunna utföras, även det ställer stora krav på både utövare och mottagare. Vilket kan skapa en stress och en kravkänslighet hos båda parter.

Vi förespråkar metoder som går att anpassa utifrån barnets och utövarens förmågor och möjligheter. Vi förespråkar metoder som inte kräver massa utrustning eller särskilda tider. Vi förespråkar sådant som kan vävas in i vardagen eller i moment som redan utförs.



Ett råd vi ger till föräldrar som har frågor kring deltagande på intensiv träning eller olika metoder är att före deltagandet fundera kring var deras gräns som förälder går. För just i situationen där det förväntas något både av dig som förälder och ditt barn kan det vara svårt att säga nej, det här vill jag inte göra, eller nej, här går mitt och min barns gräs. Fundera och håll fast vid din magkänsla över vad som är rätt just för dig och ditt barn.







Metoder går givetvis att blanda och det är möjligt att ta det bästa från olika. Men kom ihåg, ingen metod är någon mirakelmetod och det går inte heller att testa allt! Sociala medier ger ett stort utbud av möjliga metoder, fundera och känn efter, vad passar dig, ditt barn, ert nätverk och er ekonomi? Tar det mer energi än vad det ger eller ger det mer än vad det tar?


Vi finns tillgängliga för bollning som vanligt om ni har frågor eller funderingar.


Viktigt är att komma ihåg, föräldrar söker för att stötta sitt barn!

Comments


Inlägg: Blog2 Post
bottom of page