top of page

Olika typer av smärta

Olika typer av smärta I förra veckans inlägg förklarades ingående vad definitionen av smärta är och hur barns smärtupplevelse kan uttrycka sig. Har du inte läst det inlägget så gör det här! Smärta är komplext, svårt och smärtsamt. Här ska vi försöka reda i de olika varianterna som finns av smärta och vad som kan påverka vår upplevelse av smärta.

Det finns tre olika varianter av smärta. Vilken variant det är är viktigt att veta som behandlande läkare eller terapeut då behandlingarna ser olika ut beroende på vilken variant av smärta det är. Det är också viktigt att veta att något som börjar som en smärtvariant med tid och intensitet kan förändras och övergå i en annan variant än den ursprungliga.1. Nociceptiv smärta I vår hud har vi receptorer som tar reda på all möjlig information utan att vi är medvetna om det, kyla, värme, om något är vasst, om vi slår i något, om något skaver, om vi spänner oss för länge osv. Även inne i vår kropp har vi dessa receptorer så vid en inflammation, skada på organ, smärta i mage osv så sickas information upp till vår hjärna. Detta är för att hjärnan ska bli medveten om att något sker som kan åstadkomma en potentiell skada på vår vävnad. Vi blir då varse vad som händer och kan förändra vårt beteende. I vissa fall, om responsen är kraftig nog svarar vi per automatik via våra reflexer. Tex om man lägger handen på en varm platta. Då dras handen undan reflexmässigt och inte “via vår tanke”. Nociceptiv smärta är ofta lokaliserad i anslutning till skada/händelse. En nociceptiv smärta kan över tid bli mer komplex och innebära en annan problematik för den som upplever smärtan än vad den gjorde när skadan/smärtan uppkom.


2. Neuropatisk smärta Neuropatisk smärta/nervsmärta, beror på en skada eller förändrad funktion i nervsystemet, ex i nervändar, ryggmärg, hjärna. Neuropatisk smärtupplevelse beskrivs ofta som något av följande; brännande, pirrande, stickande, skärande, strålande, blixtrande. Det kan till exempel uppkomma vid ryggmärgsskador, epilepsi, andra neurologiska sjukdomar som ms, stroke. Det finns inte så mycket skrivet i litteraturen om neuropatisk smärta hos barn. Neuropatisk smärta följer nervens utbredningsområde.3. Nociplastisk smärta Nociplastisk smärta kan inte förklaras som skada eller sjukdom i nervsystemet. Inte heller pga ett yttre eller inre stimuli med risk för vävnadsskada. Nocciplastisk smärta kan uppstå genom en långvarig nociceptiv smärta. Det är en smärta som uppstår pga störd smärtmodulering - Enkelt översatt, att smärtsystemet är överhettat, kopplar fel och skickar signaler om risk för fara för vävnad trots att inget stimuli finns som riskerar skada av vävnad. Den nociplastiska smärtan är oproportiornerlig, den föjer inte nervens utbredningsområde, den kan flytta på sig, den förvärras ofta av stress, dålig sömn, nedstämdhet etc.

Känslor kopplas in Tre olika smärttyper. Alla tre smärttyper kräver något mer än input till hjärnan. Det är nämligen så att när signalen med input om smärtstimuli kommer till hjärnan kopplas våra känslor och tankar på. Det som händer då är att input från våra vävnader, vårt minne, våra känslor och våra tankar tillsammans skapar vår smärtupplevelse.

Så för att få ihop en upplevelse av smärta krävs input, tankar, erfarneheter och känslor. Alla dessa saker variera mellan olika personer. Det gör att olika personer reagerar olika starkt på de här signalerna, och samma person kan reagera olika starkt olika dagar. Det gör att smärttröskeln mellan oss människor är olika och vi upplever smärta på olika sätt, olika dagar.


Smärta och barn Smärta hos barn med funktionsvariation är överrepresenterat och ofta svårare att få bukt med pga en mer komplex orsak. Det finns inte så mycket studier generellt för barn med funktionsvariation och smärta, här kommer ett exempel på smärta hos barn med CP.


I en studie med 3445 barn med CP i Sverige så uppgav 1515 barn att de upplevt smärta de senaste 4 veckorna. Det var 545 barn vars sömn påverkades av smärtan samt 924 barn som uppgav att smärtan påverkade dagliga aktiviteter (1). Det är många barn som pga smärta får sin vardag påverkad. Smärta vid CP är komplex, vilket den ofta är vid funktionsnedsättning även av annan orsak. Smärtan hos barn med CP kan tänkas uppkomma av bland annat spända muskler (nociceptiv smärta) eller kontrakta leder (nociceptiv smärta) och i sin tur förstärkas av erfarenheter från nyföddhetsperioden, vårdsituationer mm. De barn som lever med en mer eller mindre konstant nociceptiv smärta har större risk att få ett stört smärtsystem som förstärker smärta där “allt som gör ont kan göra mer ont” eller där “allt gör ont”, öven sådant som vi med medvetandet vet att det inte “borde” göra ont.Vad påverkar vår upplevelse av smärta förutom själva orsaken?

 • Tidigare erfarenheter Om jag till exempel skadat min axel tidigare och det innebar mycket lidande och smärta för mig är sannolikheten större att om jag skadar min axel igen så blir min smärtupplevelse störra pga att jag då kopplar in känslor och erfarenheter om hur besvärligt det var förra gången.

 • Kontroll Om jag upplever att jag har kontroll över vad som orsakar smärtan och förstår mitt sammanhang blir ofta upplevelsen mindre. Det innebär att för de som inte förstår varför de upplever smärta så kan smärtupplevelsen bli större och mer smärtsam.

 • Okunskap Om jag inte förstår vad som händer och varför jag får ont upplevs ofta smärtan som högre.

 • Stress, Ångest, Oro, Depression är andra faktorer som vanligtvis förstärker min smärtupplevelse.

 • Dålig sömn Flertalet studier har visar att dålig sömn stärker smärtupplevelsen. Genom störd sömn med uppvaknande eller dålig kvalitet eller för få timmar sömn kan leda till en ökad smärtupplevelse (2). Förklaringen kan vara att områden i hjärnan som styr sömnen även styr vårt inre smärthämmande (lindrande) system (3).

Vad har vi för verktyg att jobba med för att minska en smärtupplevelse som inte innefattar medicin?

 • Kunskap Att utbilda inom smärta är effektivt, både för personen i fråga men även för nätverket. Om den som upplever smärta samtidigt märker att de runt omkring är lugna i situationen skapar det ofta en upplevelse av trygghet och minskar på så vis smärtupplevelsen.

 • Kontroll Att hjälpa personen att få kontroll över situationen kan vara en faktor som sänker upplevelsen av smärta. Det kan innebära att informera om hur lång tid en smärtsam procedur kommer ta, det kan innebära att tydligt förbereda på vad som ska hända och hur det kommer kännas.

 • Avspänning/Avslappning Eftersom att vi vet att smärta skapar en aktivering i vårt sympatiska nervsystem och att smärtupplevelsen ökar av stress är en metod att genom att aktivera vårt parasympatiska nervsystem (kroppens broms) för att skapa större utrymme och förmåga att hantera det kroppen upplever.

 • Balans mellan aktivitet och vila När vi är i god balans mellan aktivitet och vila har vi störra chans att uppleva en smärtupplevelse som mindre än när vi är i god balans mellan aktiviet och vila. För kroppen behöver både fysisk aktivitet och sömn.

 • Fysisk aktivitet Även personer som inte har en egen förmåga till fysisk aktivitet mår bäst av att vara aktiva och erbjudas en berikande miljö både gällande fysisk aktivitet och sensoriska upplevelser.

 • God sömn Att sova en bra natt är kopplat till mindre upplevd smärta dagen därpå (4). Vi får över lag ökat tålamod och bättre mående av god sömn vilket påverkar hela vårt allmäntillstånd och därmed även vår smärtupplevelse.

Att som förälder se sitt barn ha ont är otroligt påfrestande. Vi hör många föräldrar som önskar att de kunde ta sitt barns smärta till sig själva bara barnet slapp. Vi vet alla hur mycket smärta påverkar vårt välbefinnande, våra möjligheter till inlärning och våra möjligheter att "ta för sig av livet". I nästa vecka delger vi tips på vad du som förälder till ett barn som upplever smärta kan testa för att minska ditt barns upplevelse av smärtan.


Referenser:

1. Eriksson E, Hägglund G, Alriksson-Schmidt A, et al., 2020. Pain in children and adole- scents with cerebral palsy – a cross-secConal register study of 3545 individuals. BMC Neurology 20:15. DOI: 10.1186/s12883-019-1597-7

2. Finan, P., Goodin, B. and Smith, M., 2013. The Association of Sleep and Pain: An Update and a Path Forward. The Journal of Pain, 14(12), pp.1539-1552

3. Staffe, A., Bech, M., Clemmensen, S., Nielsen, H., Larsen, D. and Petersen, K., 2019. Total sleep deprivation increases pain sensitivity, impairs conditioned pain modulation and facilitates temporal summation of pain in healthy participants. PLOS ONE, 14(12), p.e0225849.

4. Davies, K., Macfarlane, G., Nicholl, B., Dickens, C., Morriss, R., Ray, D. and McBeth, J., 2008. Restorative sleep predicts the resolution of chronic widespread pain: results from the EPIFUND study. Rheumatology, 47(12), pp.1809-1813.


Comentarios


Inlägg: Blog2 Post
bottom of page