top of page

Ortoser- är det bra eller dåligt?Det här kan vara ett känsligt ämne både för barn, föräldrar och för oss terapeuter. Är det bra eller dåligt med ortoser? Underlättar de aktivitet eller försvårar de aktivitet?


Det finns såklart inget generellt svar. Utan ansvarig fysioterapeut/arbetsterapeut eller läkare behöver göra en bedömning i respektive fall. Jag kommer här lyfta vissa aspekter att ha med i funderingarna samt bedömningen.Vad är syftet?

Vad är syftet med ortosen. Det måste vara tydligt och förmedlas till barn, föräldrar, assistenter, personal, ortopedingengörer och terapeuter. Syftet är det som styr ortosens utformning, egenskaper samt användningsområde och tid.


Stabilitet Om syftet är att ge kroppsdelen ökad stabilitet eller bättre positionering i aktivitet för att underlätta tex gående förflyttning och eller stående position ska ortosen (oftast) användas i dessa aktiviteter men behöver inte användas övrig tid, tex vid vila eller lek på golvet i annan position än stående/gående.


Rörlighet Om syftet är bibehålla befintlig rörlighet eller att rörligheten ska förbättras så behöver ortosen istället användas längre sammanhållen tid. Siffror som minst 6 timmar/ dygn är vad som oftast rekommenderas även om den vetenskapliga evidensen inom detta är låg, framförallt gällande olika rekommendationer för olika patientgrupper (1).


Utformning En ortos kan vara hög eller låg, den kan vara ledad eller oledad, den kan vara stum eller ha svikt. Det finns många olika egenskaper i material och utformning. Det är här ortopedingengörernas expertis kommer in, ihop med fysioterapeut, barn och föräldrar. Åter igen, vad är syftet? Hur ska den användas? När ska den användas? Hur fungerar kroppsdelen i aktivtet/vila? hur långa stunder ska den vara på? Olika svår på dessa frågor ger olika slutprodukter.

Det här behöver ske i samverkan med alla som finns runt barnet för att produkten ska fylla så god funktion som möjligt gör att uppfylla syftet. Om er terapeut, läkare eller annan person rekommenderar ortoser, ställ frågan; Vad är syftet. Så ni vet, förstår och kan vara med att påverka utifrån ert barns förutsättningar och behov.


Blir det alltid rätt? Det är absolut inte varje gång som orterna som tagits fram blir rätt, det kan vara så att ortosen passar helt perfekt i vila men i aktivitet fungerar det inte för foten blir för spastisk att ortosen lossar från foten, det kan vara en hand som är så spänd att det gör ont. Det kan vara en mjuk fot som får enorma skavsår. Att skapa ortoser är ett hantverk och det kan ta ett antal träffar innan ortosen är bra för både vila och aktivitet. Min erfarenhet är dock att när ortoserna är bra och fyller sitt syfte så är det ett bra hjälpmedel för barnet.Sinnen Det som är viktigt att tänka på är att en kroppsdel som ofta har en ortos på sig blir utsatt för minskad mängd sinnesintryck. För att kompensera för detta, var medvetna och utsätt kroppsdelen för stimuli, en balja med ris, en gräsmatta eller sand, massage, värme, kyla osv. Alla kroppsdelar behöver sensoriskt stimuli och variation.Belastning- en kroppsdel som inte är van att ”vara fri” kan behöva få uppleva belastning även utan ortosen, detta för att väcka proprioceptionen- den intre feedbacken från leder, muskler och hud. Den aktiveras nämligen inte på samma vis med ortoser som utan.


Ortoser- Vad är syftet? Ställ alltid frågan så produkten kan fylla sin funktion. Och om det inte finns något syfte- då behövs sällan produkten.

コメント


Inlägg: Blog2 Post
bottom of page