top of page

Oxytocin- smärta- stress, vad kan vi påverka?

När ens barn har ont är det många föräldrar som beskriver en känsla av uppgivenhet. En känsla av misslyckande att inte kunna skydda sitt barn och ett stort lidande. Ingen vill se sitt barn ha ont. Det finns smärtlindrande mediciner som kan göra att barnet inte behöver uppleva smärtan eller att den lindras, men många föräldrar ställer sig frågan; -finns det inget mer vi kan göra?

Jo- det finns det!

Precis som vi skrivit tidigare om smärta och stress så har upplevelse av smärta, stress, oro och ångest starka samband. Precis som att vi kan bli stressade av en smärtupplevelse så kan vi även uppleva smärta av stress (1).
Det finns rikligt med evidens för att oxcytocin har en stressreducerande effekt på människor. Det finns också evidens för att oxcytocin även minskar smärtkänsligheten (2). Det betyder att vi kan använda oss av oxcytocinets egenskaper för att försöka att uppnå en aktivering av nedreglerande stressystem för minskad smärta. Vi kan använda oss av metoder som fokuserar på oxytocinfrisläppning samt parasympatikus aktiverande aktiviteter för att uppnå minskad smärtupplevelse (3). Exempel kan vara taktil stimulering, djup propricoceptiv beröring, avslappning samt övningar som fokuserar på att hitta förmågan att djupandas.För barn som inte kan ta till sig av smärtundervisning eller beteendeförändring, är det ändå av vikt att ge föräldrar smärtundervisning och ökad kunskap om smärtaupplevelser och dess mekanismer. När föräldrar har ökad kontroll över situationen har man sett att barnens reaktioner på smärtupplevelsen blir lindrigare (4).


Vi på WeYouMe tycker att det här är en mycket viktig aspekt i arbetet kring barn- och vuxna med funktionsvariation. Det finns ofta många aspekter i deras liv som bidrar till både hög nivå av smärta och hög nivå av stress. Vi förväntar oss inte att ett barn med hög smärta/stress ska kunna prestera på samma sätt som ett barn utan hög smärta/stress. Vi hjälper till att tydliggöra och förklara situationen för nätverket och skapa rutiner med övningar för att just reglera kroppens system som är satt ut balans.För er som vill lära mer om just smärta och stress och hur ni kan bemöta det på bästa sätt hos ert barn så har vi Workshopen FeelMe där vi bla går igenom grunderna i hur smärta och stress påverkar allmäntillstånd och förmåga till inlärning, hur smärta och stress kan uttryckas och tecken på smärta/stress.


​1.Alfvén G. Recurrent pain, stress, tender points and fibromyalgia in childhood: an exploratory descriptive clinical study. Acta Peadiactrica nurturing the child. 2012 Mar;101(3):283-91

2. Li Y-X, An H, Wen Z, et al. Can oxytocin inhibit stress-induced hyperalgesia? Neuropeptides. 2020 Feb;79:101996.

3. Lerman I, Davis B, Huang M. Noninvasive vagus nerve stimulation alters neural response and physiological autonomic tone to noxious thermal challenge. PLoS ONE. 2019. 14(2): e0201212. 4. Anthony, B. J. In the blink of an eye implications of reflex modification for information processing In Ackles, P. K., Jennings, J. R., Coles, M. G. H. (Eds), Advances in psychophysiology. (1985). (Vol 1 pp 167–218)


Commentaires


Inlägg: Blog2 Post
bottom of page