top of page
Personlig assistans.png

ASSISTANSBOLAG

WeYouMe skapar förutsättningar för trygg, säker och effektiv assistans med god kvalitet för både dig som personlig assistent och din brukare.

Utbildningarna har högt fokus på att förenkla arbetsvardagen för dig som personlig assitent och att du genom tydlig struktur och praktisk kunskap ska kunna skapa en trygg vardag kring din brukare.

AssistMe - förflyttningskunskap 

- praktisk kurs i förflyttning enligt bålblocksmodellen

Halvdagsutbildning för assistansbolaget som prioriterar kompetenshöjning och kvalitet hos sina anställda.

Innehållet är riktat till dig som förälder/anhörig och personlig assistent som utsätts för tunga och obekväma lyft i samspel med sitt barn/brukare. Efter avslutad kurs kommer du att ha en god förståelse för grunderna i god teknik vid förflyttning samt hur just du anpassar kunskapen praktiskt. 

 

Kursupplägget följer Bålblocksmodellen där syftet är att bana in lyftteknik fördelat på kroppens starkaste muskulatur och med så lite belastning som möjligt för ryggen. Vi varvar teori med praktik med målsättningen att alla deltagare ska ha fått känslan för vad "ett bra lyft" är i just hens kropp.

Kursen ger dig:
- Förståelse för grundläggande begrepp kopplade till förflyttning och lyft
- Förståelse för de grundläggande begreppen i relation till hur din kropp fungerar
- Förståelse för hur just du ska anpassa förflyttning och lyft i förhållande till din kropps förutsättningar
- Praktiska tips på övningar och träning som förbereder och stärker din kropp för att klara av belastningen vid lyft 

Kostnad: 9000:- ex moms (750:- per person)

Priset gäller för grupper upp till 12 deltagare, därefter tillkommer 600:- per person.


Datum, tid och plats enligt överenskommelse med respektive Assistansbolag 

I priset ingår en booklet med sammanfattning av kursinnehållet samt tips på förberedande övningar och träning.

 

Utbildningsupplägget är framtaget i samarbete med Eklund Hälsostudio.

FÖR DEN LILLA ASSISTENTGRUPPEN - Ta kontakt via bokningsförfrågan för info om individuellt prisupplägg.

AssistMe
MoveMe

MoveMe - funktionell motorik
- enkla tips för att locka fram rörelse i vardagen

Halvdagsutbildning för assistansbolaget som prioriterar kompetenshöjning och kvalitet hos sina anställda.

Innehållet är riktat till dig som förälder/anhörig och personlig assistent som vill förstå grunderna i hur man stöttar motorik hos små barn och personer med funktionsnedsättning. Efter avslutad kurs kommer du att ha en övergripande bild av motorisk utveckling från ryggliggande upp till gående samt hur du kan påverka individen, uppgifter och omgivande miljö för att nå individens fulla potential.

Utbildningen börjar med ett teoriblock och avslutas med praktiskt arbete kring situationer ni som deltagare upplever utmanande kring ert barn/brukare.

 

Kursen ger dig verktyg att:
- Bli medveten om steg i barnets grovmotoriska utveckling
- Förstå grundläggande begrepp som påverkar ett barns utveckling
- Förstå hur man effektivt stöttar barnets utveckling genom att sikta mot nästa steg
- Göra en realistisk plan på hur barnets lekträning ska kunna bli en naturlig del av vardagen
- Omedelbart efter kurs kunna åka hem och stötta ditt barn/brukare i sin motoriska utveckling

 

Kostnad: 9000:- ex moms (750:- per person)

Priset gäller för grupper upp till 12 deltagare, därefter tillkommer 600:- per person.


Datum, tid och plats enligt överenskommelse med respektive Assistansbolag

 

FÖR DEN LILLA ASSISTENTGRUPPEN, FÖRÄLDER/ANHÖRIG
Klicka här för alternativ

HearMe - ordlös kommunikation
- att vara stöd och röst för ickekverbal brukare

Halvdagsutbildning för assistansbolaget som prioriterar kompetenshöjning och kvalitet hos sina anställda.

Innehållet är riktat till dig som förälder/anhörig och personlig assistent som vill förstå grunderna i hur man uppmärksammar, besvarar och förstärker kommunikation hos små barn och personer med funktionsnedsättning. Efter avslutad kurs kommer du att ha en övergripande bild av språklig utveckling samt hur du kan påverka individen, uppgifter och omgivande miljö för att nå individens fulla potential.

Utbildningen börjar med ett teoriblock och avslutas med praktiskt arbete kring situationer ni som deltagare upplever utmanande kring ert barn/brukare.

 

Kursen ger dig verktyg att:
- Förstå grundläggande begrepp som påverkar ett barns kommunikation
- Göra en realistisk plan på hur barnets lekträning ska kunna bli en naturlig del av vardagen
- Omedelbart efter kurs kunna åka hem och stötta ditt barn/brukare i sin kommunikativa utveckling

Kostnad: 9000:- ex moms (750:- per person)

Priset gäller för grupper upp till 12 deltagare, därefter tillkommer 600:- per person.


Datum, tid och plats enligt överenskommelse med respektive Assistansbolag

 

FÖR DEN LILLA ASSISTENTGRUPPEN, FÖRÄLDER/ANHÖRIG
Klicka här för alternativ

HearMe

FeelMe - Smärta och Stress
- kunskap att skapa trygghet i en tuff vardag

Barn med funktionsvariation upplever ofta smärta och utsätts för situationer i vardagen som de själva inte styr över. Smärtproblem hos barn med funktionsvariation förbises eller feltolkas ofta, vilket lämnar dem ensamma i upplevelsen.

 

Halvdagsutbildning för assistansbolaget som prioriterar kompetenshöjning och kvalitet hos sina anställda.

Innehållet är riktat till dig som förälder/anhörig och personlig assistent som vill förstå grunderna i hur smärta och stress påverkar allmäntillstånd och förmåga till inlärning. Efter avslutad kurs kommer du att ha en övergripande bild av hur smärta och stress fungerar och hur du kan tolka tecken på smärta.

 

Utbildningen börjar med ett teoriblock och avslutas med praktiskt arbete kring situationer ni som deltagare upplever utmanande kring ert barn/brukare.

 

Kursen ger dig verktyg att:

- Tolka ditt barns/brukares signaler på smärta och stress

- Bli medveten om faktorer som påverkar smärta och stress
- Förstå grundläggande begrepp inom området smärta och stress

- Förstå hur man effektivt stöttar individ med smärta och eller stress

- Göra en realistisk plan på hur barnets vardag bäst bör läggas upp utifrån dess förutsättningar

- Omedelbart efter kurs kunna åka hem och bekräfta ditt barn/brukares upplevelse och stötta den i situationen och allmän utveckling

Kostnad: 9000:- ex moms (750:- per person)

Priset gäller för grupper upp till 12 deltagare, därefter tillkommer 600:- per person.


Datum, tid och plats enligt överenskommelse med respektive Assistansbolag

 

FÖR DEN LILLA ASSISTENTGRUPPEN, FÖRÄLDER/ANHÖRIG
Klicka här för alternativ

FeelMe

GuideME - Hållbar Hälsa

Heldagsutbildning för assistansbolaget som vill stötta anställda anhöriga och övriga medarbetare i psykisk hälsa och personlig utveckling. Efter avslutad kurs kommer dina anställda vara mer medvetna om de delar som bygger deras tillvaro, kunna skapa ett prioriteringstänk samt forma sin egen plan till ett bättre mående.


Genom GuideME kan assistansbolaget fylla en viktig funktion i preventivt arbete då personer inom funkisvärlden har ökad risk att drabbas av psykisk ohälsa.

Utbildningen börjar med ett teoriblock och avslutas med praktiskt arbete kring situationer ni som deltagare upplever utmanande i vardagen.

 

Kursen ger de anställda:
- Övergripande insikt om vardagspusslets beståndsdelar
- Förmåga att föra resonemang kring prioritering av moment i livet
- Insikt om faktorer i tillvaron som påverkar det psykiska måendet positivt och negativt
- Förmåga att föra ett resonemang kring på vilket sätt dessa faktorer kan justeras för att nå bättre psykiskt mående

Kostnad: 16.000:- ex moms (1333:- per person)

Priset gäller för grupper upp till 12 deltagare, därefter tillkommer 900:- per person.


Datum, tid och plats enligt överenskommelse med respektive Assistansbolag

Utbildningsupplägget är framtaget och bedrivs i samarbete med Britta Lundkvist - Addendum.

GuideMe

SITUATIONSMODELLEN
- hur man väver in brukarens träning i vardagen

Halvdagsutbildning för assistansbolaget som prioriterar kompetenshöjning och kvalitet hos sina anställda.

Att få till rutiner och kontinuitet kring funkisbarnets utvecklande träning är en utmaning och ställer stora krav på omgivningen.
Under denna utbildning går vi igenom hur individens lekträning och läromoment strategiskt kopplas till olika situationer i vardagen och hur dessa effektivt följs upp inom begränsade målsättningsperioder.


Med tydlig grundstruktur skapar situationsmodellen förutsättningar för att ansvaret för träningen fördelas över samtliga personer i barnets omgivning och blir gjord med minsta möjliga ansträngning i vardagen.

Utbildningen börjar med ett teoriblock och avslutas med praktiskt arbete kring situationer ni som deltagare upplever utmanande kring ert barn/brukare.

Kursen ger dig:
- Strategier att koppla lärande och utveckling till praktiskt genomförande
- Insikten att koppla träning till faktiska situationer i barnets vardag
- Struktur att bryta ned träningen i avgränsade målperioder
- Kunskapen att göra en realistisk plan på hur barnets lekträning ska kunna bli en naturlig del av vardagen
- Omedelbart efter kurs kunna åka hem och stötta ditt barn/brukare i sin motoriska utveckling

Kostnad: 9000:- ex moms (750:- per person)

Priset gäller för grupper upp till 12 deltagare, därefter tillkommer 600:- per person.


Datum, tid och plats enligt överenskommelse med respektive Assistansbolag

Om det inte finns bokningsbara tider, maila till info@weyoume.se med er bokningsförfrågan. 

SituationsModellen
bottom of page