top of page

Finns det något mer att göra vid sömnproblematik?

Sömn

Vi vill inleda med ord till er som verkligen kämpar med sömn och testat ALLT. Vi är väl medvetna om att det finns sömnstörningar som inte går att ”rätta till” att det finns de som trots konstens alla regler ändå inte hittar sömnrytm.

Vi vill i detta inlägg belysa olika parametrar som kan påverka sömn och ge förslag på delar som kan skapa ökade förutsättning för att uppnå förbättrad sömn. Kanske hittar ni som läser någon pusselbit som kan påverka just er situation.


Sömnproblematik kan te sig på olika sätt och kan även bero på olika orsaker. En del sover alldeles för korta tid, en del har svårt att komma till ro och somna. En del har många uppvak, en del kan inte somna om, en del sover knappt alls. Som sagt. Många varianter och många orsaker.
Varför behöver vi sova?

Sömn behövs för återhämtning för både hjärna och kropp. Det är ett tillfälle att bearbeta ny kunskap. Under sömnen "varvar kroppen ned”, blodtrycket sjunker, puls och kroppstemperatur går ner, andetagen blir färre och musklerna slappnar av (oftast). Det här innebär att kroppens parasympatiska system aktiveras när vi sover. Förenklat sätt brukar vi säga att det är kroppens broms. Och när kroppens broms aktiveras har vi större chans till återhämtning. Under sömn aktiveras kroppens immunsystem och viktiga hormoner bildas. Samtidigt minskar produktionen av stresshormoner.

Sömnen består av olika faser, alla faser är viktigt. För att kroppen och hjärnan ska få tillräcklig återhämtning är den djupa sömnen extra viktig.


Hur hjälper man någon till djup sömn? Och vad kan vara orsaker till att inte hamna i- eller behålla djupsömn längre stunder?Smärta Smärta har ett starkt samband med påverkad sömn. Eftersom att smärta är en varning till kroppen att vi behöver agera (förändra beteendet för att undvika smärta) är hjärnan programmerad till att reagera på smärta. Det sker så väl vaken som sovandes. (Det finns undantag med de som inte upplever smärta eller se som upplever smärta mindre än andra). Om ni vet eller misstänker att ert barn upplever smärta- diskutera detta med ansvarig läkare för att se om minskad smärtupplevelse kan påverka sömnen positivt.


Smärta påverkar alltså sömnen men dålig nattsömn påverkar i sin tur även smärtan vilket skapar en negativ spiral. Flertalet studier har visar att dålig sömn stärker smärtupplevelsen. Genom störd sömn med uppvaknande eller dålig kvalitet eller för få timmar sömn kan leda till en ökad smärtupplevelse.Stress

Våra kroppar och vår hjärna är fantastiskt skapade. Vi ska klara stressfyllda situationer och ha ökad möjlighet att ta oss ur dem. Om jag till exempel blir attackerad kommer jag ha oanade krafter att försvara mig själv och mina barn. Jag kommer kunna göra saker som jag annars inte trodde jag hade styrkan till. Detta sker tack vara hormonella aktiveringar som gör att våra muskler får mer blodtillförsel, att vår syn blir skärpt, vårt blodtryck ökar. Mindre fokus går till mage tarm för det är inte relevant vad som händer i min mage medan jag ska slåss för mitt liv. Kroppen klarar toppar av stress om möjlighet till återhämtning finns. För många barn, ungdomar ch vuxna med funktionsvaraition finns det väldigt många stressorer. Alltså faktorer som påverkar stress/startar stress. Det kan till exempel vara traumatiska upplevelser, vårdbesök, ökad spänning i muskler, svårigheter att göra sig förstådd, krav, osjälvständighet, sinnesintryck, medicinjusteringar, epilepsi för att nämna några. Kroppen gör inte skillnad på orsak till stress. Stress är ett fysiologiskt påslag. Det påverkar vår inre balans likadant oavsett orsak och vi är beroende av återhämtning för att klara stresspåslag.

Stresspåslag med alltför täta intervall, under alltför lång tid eller om den är förenad med känslor av olust, kan bli skadlig och ge symtom som; nedstämdhet, depression, trötthet, koncentrationssvårigheter, inlärningssvårigheter, besvär från mage-tarm, värk i muskler och huvud och sömnsvårigheter.

Vi har i flera inlägg i kunskapsbanken skrivit om stress och hur det påverkar.

Ett inre system som är i stress, där kroppen har svårt att växla mellan gas och broms. Ett sådant system har oftare svårt att komma till ro, att somna om, att gå ned i djupsömn. Ett system i stress har svårare att hitta återhämtning.


Stress är svårt, ännu svårare när vi pratar barn med funktionsvariation, vi stöttar er gärna i samtal kring hur ni kan minska stressorer samt vilka stressreducerande övningar som kan passa för ert barn.


Rör på dig regelbundet

En vanlig rekommendation för bättre sömn är att röra sig regelbundet. Det är lättare sagt än gjort för många av de barn som vi träffar. Men det är viktigt!

Vi vet att många av er föräldrar kämpar för att hitta aktiviteter till era barn som ska ge möjlighet till rörelse och rörelseglädje. Det här inlägget ska inte handla om varken träning eller lekar men vi passar på att tipsa om två hjälpmedel som kan assistera rörelse för en person som själv inte kan utföra det. Innowalk från Made for Movement är ett jättebra hjälpmedel för att uppnå rörelse i sittande och stående position. Det finns studier gjorda på Innowalk där det framkommer att cirkulation och mage tarm påverkas på ett positivt sätt, lika så laktatnivåer vilket i sin tur kan tänkas ha effekt på smärta för barn med spasticitet. Läs mer om det här. Ett annat hjälpmedel är Motomed som är en motordriven cykel för ben och armar som är assisterad men användaren kan också använda egen kraft. Den används sittande på stol eller rullstol, mer info finns här.

(Vi gör inte reklam för dessa produkter utan detta är endast baserat på erfarenhet som tips till er).

Allmän rekommendation är 60 minuters fysisk aktivitet om dagen samt att försöka att undvika stillasittande. Som sagt, lättare sagt än gjort för många...(Lånad bild från Made for movement)


Sömn, lika viktigt som svårt

Människan blir otroligt påverkad av för lite sömn. Det innebär för familjer där ett barn har svårt med sömnen så blir fler personer påverkade. Vi har absolut inga mirakellösningar men hjälper er gärna i guidning för att komma närmare god sömn. Prata med oss eller ansvarig fysioterapeut/läkare. Alla behöver sova så bra som möjligt, för välmående och utveckling.
Comments


Inlägg: Blog2 Post
bottom of page