top of page

Hjälpmedel- Vad är SYFTET?

Hjälpmedel- Vad är SYFTET?


Ett hjälpmedel är en produkt som ska underlätta för användaren. Ett hjälpmedel kan skapa förutsättningar som självständighet, delaktighet eller aktivitet. Ett och samma hjälpmedel kan skapa osjälvständighet, utanförskap och passivitet, helt beroende på situation, miljö, inställningar och användande.

Vi ser ibland barn som sitter med bakåttippat bäcken med nackstöd som är vinklade bakåt som stöttar huvudet så blicken hamnar i taket. Om syftet då är en passiv positionering är det kanske korrekt, men om syftet är aktivitet och möjlighet till kommunikation är det kanske inte rätt inställningar eller hjälpmedel i den situationen.

Det allra viktigaste i valet av hjälpmedel är: VAD ÄR SYFTET? Om vi till exempel tar ett så enkelt hjälpmedel som en sittkil. Där kan syftet vara att hitta postural kontroll i sittande, det kan vara att ligga på mage och hitta aktivering i nackmuskulatur, det kan vara att ligga på rygg och hitta aktiveringen av nackflexorer, det kan också vara att stå på kilen och borsta tänderna för att stå med hela foten i underlaget antingen i stretch eller understött. Alltså helt olika användningsområden av samma produkt beroende på vad SYFTET är.


Det är svårt att skriva en text generellt om hjälpmedel då behovet och förutsättningarna för individen skiljer sig så starkt åt. Men återkommande viktigast är att syftet är väl uttalat. Vi vill med denna text ge med er tankar inför utprovningar och uppföljningar av hjälpmedel som kan hjälpa er och förskrivaren till rätt val av hjälpmedel samt inställningar av produkten.
1. Vad är syftet? - Självständighet? Positionering? Delaktighet? Aktivitet? Kommunikation? Struktur? - Kan inställningarna enkelt justeras utifrån att syftet ändras? Tex kan hjälpmedlet gå från passivt till aktivt? Kan hjälpmedel skapa både självständighet och delaktighet eller utesluter det ena det andra och vad är då viktigast?


2. Vem är hjälpmedlet i första hand för? - Är hjälpmedlet i första hand till användaren eller hjälparen? Hur påverkas den som det i första hand inte är till för av användandet av hjälpmedlet? Tex en passiv stol på hjul för att rullas till handfatet efter maten. Det sparar ryggen på hjälparen men förhindrar egen förflyttning för användaren. Vems behov väger tyngst? Ett annat exempel kan vara en rullstol som barnet får en mycket god position i men som är tyngre att köra för hjälparen. Vems behov väger tyngst?3. Kan vi skapa träningsmöjligheter i hjälpmedlet? - Finns det möjlighet att minska på stödet under stunder med uppsikt för att skapa aktivering i de positioner som hjälpmedlet erbjuder? Tex kan man ta bort bålstödet i stående i ståstöd för aktivering av bål och hållningsmuskulatur? Kan ett sittande med god position för bäcken skapa förutsättningar till träning av huvudkontroll? Är det bättre med ett ståstöd med stora hjul så barnet kan vara självständig än ett med små så barnet blir passivt? Osv.

4. Kan ni använda hjälpmedel i kombination med andra övningar/uppgifter/träning? - Kan tex kommunikationsträningen utföras i ståstödet när det är lättare att styra armarna? Eller kan ni passa på att ta ut rörlighet i hamstrings liggande på tippbräda för bättre arbetsställning hos hjälparen?

5. Fyller hjälpmedlet en funktion för det användaren just nu eftersträvar? - Hjälpmedel tar mycket plats och ibland kan man behöva prioritera. Det är därför viktigt att inte ha hjälpmedel ”bara för att”.6. Hur påverkar hjälpmedel funktionen? - Sitter barnet bakåtlutat i bäckenet, hur påverkas möjligheten att aktivera postural kontroll? Sitter barnet med bakåtlutat huvud- hur påverkar det funktionen att svälja? Kan barnet stå på hela foten i gåstolen eller endast tårna- hur påverkar det funktionen? Osv.


Vårt tips: fråga, diskutera, reflektera! Om så behövs 1000 frågor för att syftet ska vara klart och tydligt för alla inblandade! Hjälpmedel kan vara helt livsavgörande både för livskvalitet och mående!

Comentarios


Inlägg: Blog2 Post
bottom of page