top of page

Hypoton, Överrörlig, Mjuk eller Låg Tonus?

Hypoton, Överrörlig, Mjuk eller Låg Tonus- vad är det? Har du suttit hos en läkare, fysioterapeut eller annat och fått höra att ditt barn är överrörligt? Kanske har du till och med mött på uttrycket “hypoton” eller “låg tonus”? Har du kanske lämnat rummet med en insikt om att det här var något viktigt, men inte helt fått grepp på hur eller varför? Då kan du luta dig tillbaka och läsa vidare, för nu är det dags att vi reder ut begreppen 😊 Överrörlighet, hypertoni eller låg tonus är alla begrepp för att beskriva när en person är så pass mjuk i kroppen att hållningen eller rörelsemönstret är påverkat. Låt oss, för enkelhetens skull bestämma oss för termen “låg tonus” I denna text. För att göra det riktigt tydligt kan vi dela in lågtonusproblematik i tre grupper.

  1. Låg tonus inom normalspann

  2. Låg tonus av cerelbral orsak (styrningen från hjärnan)

  3. Låg tonus av perifer orsak (funktion I muskler och senor)

1. Låg tonus inom normalspann

Alla är vi olika och det gäller så klart även hur mycket rörlighet vi har i kroppen. Vår rörlighet styrs mycket av de förutsättningar vi föds med; hur våra leder ser ut och vilken typ av muskelfibrer vi har. En annan ärftlig faktor är tillgågnen till det äggviteämne (kollagen) som bygger upp bindväv och senstråk I kroppen- helt enkelt ser till att det är stuns I alla de stödband som ger kroppen stabilitet. Ju färre bindningar (fibriller) I bindväven, desto senare ger muskler och senstråk motstånd I en rörelse. Normalt låg tonus har också att göra med hur vår hjärna kontrollerar våra rörelser och de utmaningar vi erbjudits under småbarnstiden.

När vi pratar låg tonus inom normalspann kan vi hitta personer som har utnyttjat sin gränslandsförmåga till sin fördel, till exempel gymnaster, dansare och akrobater. Men det är inte ovanligt att låg tonus ger utmaningar under utvecklingsåren samt ökar risken för ledproblem under yngre år. Vad är då tecken på att ett barn har låg tonus? Förutom att omgivningen ofta reagerar på att barnet lätt kan lägga sig I akrobatiska positioner så är vanliga tecken: - motorisk utveckling i senare spannet - utmanande komma igång med förflyttning - utmanande att klara tyngre grovmotorik som att krypa, klättra och hoppa - uttalad svank i stående/kutrygg i sittande - fotvalv som ligger i golvet vid stående - snabbt uttröttad vid fysisk aktivitet
2. Låg tonus av Cerebral Orsak

När vi pratar om “cerebral” orsak betyder det alltså att roten till problemen kan hittas i hjärnan (cerebrum). Ofta pratar vi främst om hög tonus (spasticitet) när det kommer till personer med cerebral pares, stroke eller annan påverkan av hjärnan, men ofta finns låg tonus med i bakgrunden även för någon med spasticitet. För även om armar och ben kan vara spända slås ofta den posturala tonusen, eller vår hållning, ut när hjärnan är utmanad. Tonus generellt, och inte minst postural tonus, är ett riktigt finurligt samarbete på flera nivåer. Jättebra när det kommer till att vi ska kunna anpassa kroppen till alla utmaningar denna tredimensionella värld erbjuder, men det gör också att tonusen lätt påverkas när någon del av kedjan inte fungerar som den ska.


Oavsett vilken del av kedjan som är mest påverkad vid låg tonus av cerebral orsak blir effekten den samma; signalerna mellan kropp och hjärna blir för få eller går för långsamt för att hjärnan ska hinna registrera och ta till sig lärdomen. Kroppen hinner helt enkelt ramla eller tappa kontrollen innan hjärnan hunnit sortera hur de ska hantera uppgiften att hålla sig i balans. Vad är då tecken på att ett barn har cerebralt påverkad tonus? - kraftigt försenad motorisk utveckling - svårt att utföra rörelser, inte minst mot tyngdlagen - svårighet att ta belastning på armar och ben - svårighet att bibehålla kroppsposition, t.ex hålla upp huvud, sitta, krypposition - begränsad ansiktsmotorik - utmaningar med att tugga svälja3. Låg tonus av Perifer Orsak

“Perifer” är en vårdterm för “långt ut ifrån kroppens centrum”. Vi pratar alltså om att huvudorsaken till den låga tonusen går att hitta ute i musklerna och senorna, inte främst kopplat till hjärnans styrning eller de leder och muskelsammansättningar vi fötts med. I likhet med låg tonus inom normalspannet handlar perifert orsakad låg tonus om de äggviteämnen som styr uppbyggnaden av vår bindväv, men här pratar vi om genetiskt orsakad brist på ett sådant ämne eller en oförmåga att bilda nytt. Vid en uttalad perifer orsak är tonusen i muskulatur och senor ofta väldigt låg samtidigt som rörligheten i lederna är stor. Det medför utmaningar med så väl motorisk utveckling och fysisk aktivitet och det är inte ovanligt med smärta från kroppen.

Vad är då tecken på att ett barn har perifert påverkad tonus? Förutom att omgivningen ofta reagerar på att barnet lätt kan lägga sig i akrobatiska positioner så är vanliga tecken: - kraftigt försenad motorisk utveckling - svårt att utföra rörelser, inte minst mot tyngdlagen - svårt att ta belastning på armar och ben - utmaningar med andning - utmaningar med att tugga och svälja
Sammanfattning:

När någon säger att ett barn är överrörligt kan det helt enkelt bero på flera olika saker och beröra personer I väldigt olika grad. Ibland är det en av ovan beskrivna faktorer som ensamt påverkar systemet, men ofta kan det finnas inslag av flera av dem hos samma person. Att veta vad som orsakar den låga tonusen kan ge bra guidning och förståelse för VAD man kan påverka för att stötta motoriken och PÅ VILKET sätt man bäst skapar förutsättningar för fortsatt lärande och välmående kropp. Just det är temat för nästa vecka- missa inte!

コメント


Inlägg: Blog2 Post
bottom of page