top of page

Måste barn ligga på mage?

Måste barn ligga på mage?


Allt för ofta träffar vi förtvivlade föräldrar som sliter sitt hår med rekommendationen att deras barn ska ligga på mage för att bli starka, för att kunna lyfta huvudet och för att kunna lära sig att krypa. Alla dessa saker är något som de allra flesta vill sitt barn. Skapa goda förutsättningar.


Rekommendationen är så stark att det gör inte så stor skillnad om barnet tydligt visar missnöje, gnäller, skriker, gråter. Kanske till och med uppmuntras det då det ofta gör att barnet lyfter lite mer på nacken för barnet blir tillräckligt upprörd.


Är rekommendationen lika viktig som den är stark? Ska ett barn läggas på mage trots missnöje, skrik och gråt?

Vi vill uppmana er till att ställa 2 st frågor till den som ger er rekommendationen:

  1. Vad är syftet med att barnet ska ligga på mage?

  2. Går syftet att uppfylla i någon annan position?


  1. Syftet med magliggandet kan vara olika saker: - Rörlighet i höftböjarmuskeln musklerna - Belastning på underarmar eller raka armar - Förmåga att lyfta huvudet - Kraft/aktivering ("styrka") i nackens muskler som för huvudet bakåt

För ett barn som hatar magläge men behöver töja höftböjarmusklerna så kan det finnas andra positioner att använda för samma syfte. Olika beroende på barnets storlek. Ett magliggande för rörlighet i höftböjarmuskeln behöver inte vara platt på mage utan kan vara på en kil eller annat lutade föremål och det accepteras bättre än platt magliggande. Det går också att ligga mot förälders bröst med en liten rulle under låren för att få till en rörlighet i de musklerna. Som sagt, varianter finns.


Belastning på armar kan göras i många andra positioner än magliggandet, sidisttande, knäsättande, rumpsittande vid bord, osv.

Förmåga att lyfta på huvudet kan tränas i många andra positioner än magliggande

Kraften och den sk styrkan kan tränas upp i betydligt mer "snälla" positioner än magliggande, tex lätt framåtlutad i förälder famn med stöd av bord, kudde, leksak eller annat. Det går också att placera barnet i sin far och låta barnet ta stöd i ens egna händer lätt framåtlutad. Det går att bära sitt lilla barn i magliggande position. Som ni ser finns det många alternativ. Men det beror som alltid på:

Vad är syftet?Men varför sägs det att magläget är så viktigt?

Det magläget ger är viktigt, om det ger, när barnet utvecklas med uppgiften. Men för barn där uppgiften är för tung och innebär stress är det inte givande. Då finns det andra övningar som är betydligt mer givande.

Har ni funderingar kring just ert barn, ta kontakt med en barnfysioterapeut eller skriv till oss!

Comments


Inlägg: Blog2 Post
bottom of page