top of page

Motorisk Utveckling

Motorisk Utveckling- vad är det egentligen? För de flesta dyker nog de första levnadsårens milstolpar upp i tanken; lyfta huvudet, vända sig, sitta, klappa händer, krypa, stå och gå. Ofta finns även en prestige kopplat till att dessa milstolpar ska passeras så snabbt som möjligt för att nå den ärofyllda gången. Men Motorisk Utveckling är så mycket mer än dessa grovhuggna milstolpar. Varje ny position barnet behärskar innebär att sinnen, leder och muskulatur får nya intryck och skickar signaler till hjärnan om hur kroppen fungerar i relation till omgivningen. Det som framför allt stärks under småbarnsåren är inte muskulaturen i kroppen utan kopplingen mellan kroppen och hjärnan vilket lägger grunden för en god kroppskännedom och förståelse för sin omvärld. Det är alltså värdefullt för barnen att få god tid på sig att utforska alla de grundmotoriska stegen och det finns inget skäl att skynda förbi några hållplatser på vägen mot gången.
En vedertagen misstolkning är att Motorisk Utveckling inte går att påverka- att den sker automatiskt när barnet är redo. Visst är motoriken programmerad i vårt DNA och varje barn har sina individuella förutsättningar, men utveckling sker inte per automatik och den går att påverka. Ett barn utvecklas i samspel med sin miljö och de uppgifter som erbjuds. Barnet behöver helt enkelt ha en stimulerande tillvaro och en medveten omgivning som känner sig trygg i att utmana barnet i sitt lärande. Låter det svårt? Inte alls, faktiskt! Vi backar tillbaka till att ”varje ny position barnet behärskar ger mer intryck till hjärnan, stärker kopplingarna till den och lägger grunden för kroppskännedom och förståelse för sin omvärld”. Det är alltså det VI erbjuder i omgivningen som avgör vilka INTRYCK barnet får processa. Hjärnan behöver INPUT innan den kan leverera en OUTPUT. Några konkreta exempel är att barnet måste få HÖRA (input) tal innan det själv behärskar att TALA (output). Barnet behöver få KÄNNA (input) tyngden av huvudet mot underlaget för att hitta förmågan att LYFTA det (output). Barnet behöver få chans att TRYCKA IFRÅN(input) med benen i klättring mot en möbel innan det vinner förmågan att STÅ (output).

Under de första månaderna utanför livmodern består motoriken främst av reflexmässiga rörelser med syfte att få barnet att överleva i den nya miljön och fullt fokus ligger vid att säkra att behovet av mat och närhet tillfredsställs. Vartefter barnets sinnen mognar och det blir uppmärksamt på sin omvärld väcks intresset för att ta kontroll över kroppen och nyfikenheter leder barnet i att utforska sin omvärld. Med andra ord är det barnets sinnen som leder Motorisk Utveckling framåt. Av våra 5 sinnen- syn, hörsel, känsel, smak och lukt, är det främst de tre förstnämnda som har stark koppling till den motoriska utvecklingen. Barnet behöver SE något som väcker nyfikenheten för att följa det med blicken och vilja sträcka sig mot det. Barnet behöver HÖRA förälderns röst för att göra valet att vända sig dit. Barnet behöver KÄNNA underlaget för att kunna trycka i med armarna och dra sig fram över det.

”Varje ny position barnet behärskar ger mer intryck till hjärnan, stärker kopplingarna till den och lägger grunden för kroppskännedom och förståelse för sin omvärld. Det är alltså det VI erbjuder i omgivningen som avgör vilka INTRYCK barnet får processa. Hjärnan behöver INPUT innan den kan leverera en OUTPUT”.


På den kärnan bygger WeYouMe Funktionell Motorik sitt upplägg. Genom att utgå ifrån en rörelseserier med positioner som alla erbjuder den växande kroppen UPPGIFTER med varierad INPUT via sinnena och möjlighet till olika intryck och belastning vill vi leda ALLA barn till en god kroppskännedom, trygghet i sin kropp och förståelse för sin omvärld. En uppväxt där VI medvetet erbjuder en stimulerande MILJÖ där barnet guidas mot nästa steg i utvecklingen och når önskad OUTPUT. Inte automatiskt! Men med största möjliga glädje och nyfikenhet.

Den kärnan gör att upplägget är ett bra verktyg för att stötta barn med funktionsvariation.


Under kategorin Fysisk Aktivitet kommer du att kunna ta del av förklaringar, tips och referenser kopplat till ämnet, både gällande barn och personer med funktionsvariation.


Texten bygger på innehållet i

1. Motor Control- Translating Reserch into Clinical Practice-4th edition. Shummay-Cook, A. Woollacott, MHComments


Inlägg: Blog2 Post
bottom of page