top of page

Spasticitet- Vad är det och hur kan det påverka i praktiken?

Spasticitet

Spasticitet är en ofrivillig aktivitet i muskler som man inte kan styra och som uppkommer pga skada i hjärna eller ryggmärg. Våra rörelser styrs av motoriska program. De motoriska programmen styrs från hjärnan via ryggmärgen och vidare ut till våra muskler. Detta sker både med viljans hjälp och omedvetet. Det här är komplext och det går att beskriva bra mycket mer komplicerat än så här. Men i detta inlägg har vi fokus på hur spasticitet kan påverka individen.

Gällande spasticitet är den vanligast informationen att spasticitet innebär spända och stela muskler som kan röra sig på ett svårt eller okontrollerbart sätt. Det stämmer. Men spasticiteten påverkar så mycket mer än så. Spasticitet i en muskel skapar nästan alltid svaghet i motsatt muskel samt muskler omkring som inte kan aktiveras eller aktiveras inadekvat pga den spastiska muskeln. Viktigt att säga är dock att en spastisk muskel kan innebära mer funktion för en individ som utan spasticiteten påverkas negativt i sin funktion. Spasticitet är alltså inte alltid negativt.

Våra rörelser sker med stor precision

En rörelse sker i en viss följd. Det är en komplex kedja som utspelar sig och när det fungerar som tänkt sker det med exakt precision. En skada i de motoriska systemen stör inte bara programmen, utan också förmågan att hitta tajmingen i samspelet. Vi tar ett målande exempel. Du kommer hem och ska ta upp nyckeln ur väskan och låsa upp dörren: För att kunna ta upp och hålla en nyckel i handen, ska rätt muskler aktiveras och styras i rätt följd med hjälp av vårt omedvetna, vår vilja (vårt medvetna) och våra sinnen. Att endast greppa kräver inte full precision, men att hålla nyckeln lagom hårt, i rätt vinklining och sedan föra in den i ett nyckelhål krävs ett komplext samspel mellan kraftutveckling, tajming och sinnen. Detta är ofta mycket svårt för en hand med spasticitet. Samma exempel kan ges med att sätta på sig strumpor, hälla upp mjölk i ett glas osv.
Spasticitet påverkar mer än "bara" musklerna Spasticitet medför ofta en känselnedsättning, både gällande vår inre känsel (proprioception) med feedback från muskler och leder men också vår yttre känsel. Det innebär att det kan vara svårt att stoppa ned handen i en väska och med endast känseln identifiera en nyckel. Det går att jämföra med en hand som är riktigt ordentligt frusen. Även muskelns längd och ledens rörelseförmåga kan påverkas och förkortas. Balans och koordination påverkas nästan alltid vilket även det har att göra med den påverkade tajmingen men också den nedsatta inre och yttre känseln och snabbheten i att korrigera en tappad balans. Spasticitet påverkar sällan endast den fysiska delen av människan (när den är negativ för individen) utan även den psykiska. Detta pga svårighet att utföra viljemässiga rörelser så som önskat, det medför ofta smärta och eller obehag. Spasticiteten kan orsaka svårigheter med delaktighet i aktiviteter eller sociala sammanhang och skapa en känsla av utanförskap. Spasticietet är dessutom engergikrävande och balansen mellan aktivitet och vila blir än mer viktig för en individ med spasticitet.


Öka förståelsen

Vill ni öka förståelsen för er själva eller någon annan i er närhet kan ni be den personen att tänka på eller att utföra finmotoriska uppgifter med en mycket frusen hand. Till exempel ta en tändsticka ur tändsticksasken, skriva så fint de kan. Osv. Det går också att likställa med en fot som domnat som ska gå över ett hinder eller på ojämnt underlag. Man kan också testa att “splinta” ben så att det inte går att böja i knät eller att med gummiband mellan knäna göra så att knäna hela tiden går ihop vid gång. Alla dessa exempel är för att öka förståelsen för de som är nära dem med spasticitet. Be dem anta utmaningen och fundera kring hur deras ork, tålamod och energi skulle påverkas att ha det så en hel dag. Personer med spasticitet har det så hela dagarna och de som är födda med det vet inget annat. Deras kroppar vet inte heller hur det känns att vara utan spasticiteten någon längre stund. Men vad de vet är att det krävs energi från dem, att det kräver tålamod och att de inte kan styra kroppen på det sätt som de önskar.

Ett för oss talande citat från en pingisspelare på elitnivå: “Tänk dig att spela pingis när du får plötsliga elstötar mitt i spelet”.

Nästa vecka

Nästa vecka skriver vi mer om spasticitet och faktorer som kan påverka spasticitet.

コメント


Inlägg: Blog2 Post
bottom of page