top of page

Kommer mitt barn lära sig att gå?


Det är den vanligaste frågan som jag får av föräldrar till yngre barn. Det är en mycket viktig milstolpe i människans utveckling och något som tydligt skiljer oss från djuren. Det är därför man tror att just gången upplevs så viktigt och att det är vad de flesta föräldrar önskar och fokuserar på.

Det är ofta svårt att förutse om ett barn kommer att lära sig att gå eller inte. Det är många faktorer som spelar in och som behöver uppfyllas för att motorikens pussel ska falla på plats och ett barn lär sig att gå. När ett barn är 1-2-3 år eller till och med äldre kan det vara svårt att veta hur väl dessa pusselbitar kommer falla på plats och samspela.Mitt svar på frågan är därför; jag vet inte. Jag kan idag inte säga om ditt barn kommer lära sig att gå eller inte. MEN, jag tycker att vi ska bygga grunden stadig, inte ta några genvägar. Vi ska tillsammans ge ditt barn de absolut bästa motoriska förutsättningar med kroppskännedom, styrka, motorisk kontroll och balans som möjligt. Vi ska bygga grunden så stadig som vi bara kan så barnet har möjligheten att utveckla SIN motorik till SIN högsta möjliga nivå. Vilken nivå det blir, det vet jag inte. Hur väl pusselbitarna kommer samspela det vet vi inte. Men vi ska se till att identifiera alla motorikens bitar, att skapa förutsättningar för ett komplett pussel. Vi ska jobba för en smärtfri kropp, som har de bästa motoriska möjligheterna utifrån barnets förutsättningar. Resten får framtiden utvisa.Jag önskar att ni som föräldrar inte ska behöva tänka- ”tänk om vi gjort såhär.., tänk om vi vetat.., då kanske..”. Grunden är så viktig, det är därför vi på WeYouMe har utbildningar och Workshops för föräldrar och personliga assistenter i ämnen som funktionell motorik, motoriks utveckling, smärta, hjälpmedel och information till nätverk anpassat utifrån era förutsättningar och behov. Vi är gärna en del i att hjälpa er att bygga en stadig grund för ert barn, engrund där alla bitar i motorikens pussel är identifierade.


Några faktorer som påverkar barnets förmåga att gå är:

- rörlighet/stabilitet i fotleder

- säteskontroll

- bålstabilitet

- tonus (kroppsspänning)

- balans

- motoriskt driv - kognition


Mer om de olika faktorerna som påverkar barnets förmåga att gå kommer i framtida inlägg! Dela gärna era erfarenheter med oss och låt oss gärna veta vad som intresserar dig mest!


/Hanna Bengtson Legitimerad Fysioterapeut Aktiv Motorik Sundsvall

留言


Inlägg: Blog2 Post
bottom of page